Workshop Ketenaansprakelijkheid en Schijnconstructies

Maakt u gebruik van diensten of arbeidskrachten van derden, zoals uitzendbureaus of onderaannemers? En bent u zich bewust van de risico’s die u hiermee loopt? Wanneer u werk laat uitvoeren door derden, dan kunt u op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) aansprakelijk zijn voor de loonheffingen en omzetbelasting van deze derden. Bovendien bent u verplicht volgens de Wet Aansprakelijkheid Schijnconstructies (WAS) om er op toe te zien dat externe arbeidskrachten die voor u werkzaam zijn een fatsoenlijke beloning ontvangen. Bij onderbetaling van arbeidskrachten van derden loopt u immers ook risico om aansprakelijk te worden gesteld. Wilt u weten hoe u de risico’s van de WKa kunt ondervangen en hoe u uw bedrijfsprocessen moet inrichten voor de WAS? Meld u aan voor deze praktische workshop!

Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Doel van de workshop

Krijg inzicht in uw aansprakelijkheid bij het inhuren van personeel, onderaanneming en werken met zzp’ers. Breng uw risico’s (voor onder andere onderbetaling van arbeidskrachten en illegale arbeid) in kaart. Weet wat u kunt doen tegen WKa-claims en hoe bestaande risico’s beheersbaar te maken. In samenwerking met Pellicaan advocaten brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en alle ins en outs op het gebied van de WKa en WAS. Meld u aan en word WKa en WAS-proof!

Programma

09.15 uur | Ontvangst
09.30 uur | Inleiding WAS/WKa
10.30 uur | Aansprakelijkheidsrisico’s en risicobeperking
12.00 uur | lunch
13.15 uur | Praktische gevolgen van de WAS/WKa
14.45 uur | Pauze
15.00 uur | Overige onderwerpen (ZZP’ers, privacy, internationale aspecten, etc.)
16.30 uur | Vragen
17.00 uur | Einde

WKA

WAS

Share