Workshop: HR basiskennis en -kunde

Zou u graag meer kennis willen hebben over de diverse HR componenten in een jaarcyclus? Wilt u meer handvatten om de personeelsadministratie en het contractbeheer conform wet- en regelgeving in te richten? In onze workshop HR basiskennis en –kunde brengen wij u op de hoogte van de basiskennis en –kunde van het HR-vak om dit goed te kunnen uitoefenen in een professionele organisatie.

Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Voor wie?

Onze workshop is bestemd voor iedereen die kennis wil maken met HR-werkzaamheden die komen kijken bij personeelszaken, –administratie en contractbeheer. Bent u al werkzaam in het HR vakgebied, voert u nu deeltaken uit of bent u van plan dit in de toekomst te doen? Dan is dit een interessante en waardevolle workshop voor u.

Inhoud

Gedurende een dagdeel leggen we een goede basis voor een effectieve bedrijfsvoering op het gebied van personeelszaken en -administratie. Na afloop van deze workshop heeft u kennis van en basiservaring met:

  • de verschillende componenten van de HR cyclus;
  • het efficiënt en effectief inrichten van de benodigde HR processen;
  • het opzetten en bijhouden van een (digitaal) personeelsdossier conform de wet (identificatieplicht /  bewaarplicht / AVG);
  • de regels rondom arbeidsovereenkomsten en de ketenregeling;
  • vakantie- en verlofregelingen.

Opzet workshop

In de workshop worden vanuit de HR jaarcyclus in vogelvlucht de verschillende thema’s besproken om de basis te leggen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering op het gebied van de personeelsadministratie.

Programma

09.15 uur | Ontvangst
09.30 uur | Introductie en kennismaken
10.00 uur | HR cyclus
10.30 uur | HR processen efficiënt en effectief inrichten
11.00 uur | Pauze
11.15 uur | Personeelsdossiers opzetten
11.45 uur | Arbeidsovereenkomsten
12.15 uur | Vakantie en verlofregeling
13.15 uur | Lunch

Bekijk ook

HR-Services_Mazars

HR Services

Om optimaal te presteren met uw onderneming, is het van belang dat u deze goed inricht. Want...

HR Scan

HR Scan

Preventieve acties op het gebied van HR op de lange termijn leiden tot meer tevredenheid onder uw...

Share