Workshop: Verzuimmanagement: de basis en de verdieping

Als u te maken krijgt met een zieke werknemer, moet u van alles regelen. Er is wet- en regelgeving waarmee u rekening moet houden. Hoe gaat u daarmee om? Hoe zorgt u voor effectieve verzuimbegeleiding? Wat zijn de mogelijkheden om uw verzuim te beperken en waar mogelijk zelfs te voorkomen? Tijdens deze workshop krijgt u concrete handvatten om het verzuim binnen uw onderneming zo goed mogelijk te managen.

Dit event heeft inmiddels plaatsgevonden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Opzet workshop

In de week van de werkstress besteedt Mazars aandacht aan effectief verzuimmanagement binnen organisaties en de bij de begeleiding van langdurig en frequent kort verzuim van medewerkers. Op donderdag 15 november organiseren wij twee workshops verzuimmanagement. Een van deze workshops gaat in op de basis en de andere workshop biedt verdieping op dit thema. Hierna leest u welke van beide workshops het beste aansluit bij uw behoefte.

Workshop 1: Verzuimmanagement - de basis

Deze workshop is geschikt voor werkgevers en leidinggevenden die te maken hebben of hebben gehad met een of meerdere (langdurige) verzuimdossiers en op zoek zijn naar handvatten hoe zij het verzuim in hun organisatie kunnen voorkomen, aanpakken en managen.

Het is het van belang dat u de juiste stappen neemt. Maar weet u precies wat uw rechten en plichten zijn en die van de werknemer? In deze interactieve workshop krijgt u dé handvatten om deze en andere vormen van verzuim te managen en waar mogelijk te beperken. Aan de hand van actuele informatie en praktijkvoorbeelden vertellen wij u wat de mogelijkheden zijn voor effectieve verzuimbegeleiding. In de week van de werkstress staan we tevens stil bij het herkennen en voorkomen van uitval door werkstress.

Onderwerpen

 • Handige tips, tricks en tools bij complexiteit van diverse wetten en regels. De volgende onderdelen komen aan de orde.
  • De Arbowet
  • De verschillende rollen in een verzuimtraject (bedrijfsarts, UWV, werkgever, werknemer)
  • Hoe pak ik kort en frequent verzuim aan?
  • Langdurig verzuim en hoe pas ik de Wet Verbetering Poortwachter toe?
  • Ziek uit dienst. Wat nu?
 • Beperken van de ziekteverzuimkosten
  • Herken en voorkom uitval door werkstress
  • Hoe richt ik mijn verzuimbeleid in?
  • De fiscale gevolgen van een zieke werknemer

Workshop 2: Verzuimmanagement – de verdieping

Deze workshop is met name geschikt voor (HR) professionals die een verdieping zoeken van hun kennis omtrent verzuimmanagement.

Bij langdurig verzuim van medewerkers is het van belang dat u de juiste stappen neemt. Naarmate het verzuim langer duurt, neemt vaak de complexiteit van het dossier toe. Wanneer dien je bijvoorbeeld vervroegd een tweede spoor traject in te zetten? Wanneer is het nuttig om een deskundig oordeel aan te vragen? In deze interactieve workshop behandelen we enkele complexe casuïstieken en krijgt u dé handvatten om deze en andere vormen van verzuim te managen en waar mogelijk te beperken. Aan de hand van actuele informatie en praktijkvoorbeelden vertellen wij u wat de mogelijkheden zijn voor effectieve verzuimbegeleiding. In de week van de werkstress staan we tevens stil bij het herkennen en voorkomen van uitval door werkstress.

Onderwerpen

 • Handige tips, tricks en tools bij complexiteit van wetten en regels. De volgende onderdelen komen aan de orde.
  • De Arbowet
  • Wat is het eigenrisicodragerschap?
  • Begeleiding van complexe verzuimdossiers (langdurig en frequent)
  • Met welke juridische thema’s moet ik rekening houden?
   • Dossieropbouw
   • Loondoorbetaling bij ziekte
   • Ontslag
 • Beperken van de ziekteverzuimkosten
  • Herken en voorkom uitval door werkstress
  • Hoe richt ik mijn verzuimbeleid in?
  • Demedicaliseren van verzuim
  • De fiscale gevolgen van een zieke werknemer

Datum, locaties en tijden

Datum

Donderdag 15 november 2018

Locaties

Deze workshop vindt gelijktijdig plaats op onze vestigingen in Rotterdam en Enschede:

 • Mazars Rotterdam | Watermanweg 80, 3067 GG Rotterdam
 • Mazars Enschede | Zuiderval 60, 7543 EZ Enschede

Tijden

Deze workshop bestaat uit een ochtend- en middag programma:

 • Ochtend: Verzuimmanagement - de basis: 9.30 uur - 12.30 uur
 • Middag: Verzuimmanagement - de verdieping: 14.00 - 17.00 uur

Permanente Educatie en investering

De kosten voor deelname aan de workshop zijn € 349,- per dagdeel. Het NBA kent 3 PE-uren toe aan deze workshop per dagdeel.

Aanmelden

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om het verzuim zo goed mogelijk te managen en waar mogelijk te voorkomen? Na afloop van een van genoemde workshops ontvangt u cursusmateriaal met direct bruikbare formulieren en naslagwerk. Meld u nu aan voor een van de twee workshops verzuimmanagement – de basis of de verdieping. 

Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief btw. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden. Bij onvoldoende deelname behoudt Mazars zich het recht voor de workshop te annuleren. Tot twee weken voor de workshop kunt u uw deelname kosteloos annuleren, daarna berekenen wij 50% van de deelnamekosten tot één week voor de workshop datum. Annuleert u uw deelname binnen een week voor de workshop datum dan berekenen wij u het volledige deelnamebedrag. 

Verzuim & Reintegratie

Doe de HR Scan

HR Scan

HR Scan

Preventieve acties op het gebied van HR op de lange termijn leiden tot meer tevredenheid onder uw...

Share