Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens?

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening in werking getreden. Deze wet regelt de aanpassing van (met name) de bepalingen in Titel 9 van Boek 2 BW naar aanleiding van de EU-jaarrekeningrichtlijn. Belangrijke doelstelling van de EU- jaarrekeningrichtlijn, en in navolging daarvan de aanpassing van Titel 9, was het jaarrekeningenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen, verder te harmoniseren en de administratieve lasten te verlichten. Eén van de vereenvoudigingen betreft het vervallen van de verplichting voor kleine (en micro-)rechtspersonen om aan de jaarrekening de Overige gegevens toe te voegen.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens?' van Anton Dieleman is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Dit artikel gaat in op de (juridische) onmogelijkheid om een jaarrekening vast te stellen als gebruik wordt gemaakt van de wettelijke mogelijkheid (voor kleine rechtspersonen) om geen Overige Gegevens aan de jaarrekening toe te voegen. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Meer informatie?

Onze Expertise

Accountancy

Uw onderneming moet juridisch en financieel in topconditie zijn en blijven. Maar hoe kunt u dat bewerkstelligen? Met een objectieve bedrijfs- en risicoanalyse van een accountant die uw branche goed kent, bouwt u aan een solide fundament voor uw plannen. Zo doorstaat u alle controles glansrijk en kunt u zich volledig richten op uw onderneming. De accountants van Mazars kijken verder dan de cijfers en denken proactief mee over de ontwikkeling van uw onderneming.