Fiscale regelgeving: van experimenteren tot zeer regelmatig consulteren

5 oktober 2016 | De afgelopen jaren heeft het ministerie van Financiën steeds meer aandacht besteed aan wetgevingsconsultatie. Na de discussie omtrent de betrokkenheid van de ING bij de zogenoemde coco-wetgeving heeft minister Dijsselbloem betoogd meer gebruik te willen maken van openbare internetconsultatie.

Netty van Kreveld benadrukt het doel en de noodzaak van het consulteren van fiscale regelgeving en bespreekt het verloop van de consultatie-praktijk de afgelopen jaren. Ook besteedt zij aandacht aan zes verschillende consultatietechnieken, beschrijft zij hun voor- en nadelen en onderzoekt zij in welke situaties deze technieken kunnen worden ingezet om een optimaal consultatieresultaat te behalen. 

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Fiscale regelgeving: van experimenteren tot zeer regelmatig consulteren' van Netty Kreveld is gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht (WFR). Download het PDF-bestand voor meer informatie:

 

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met Netty Kreveld per e-mail (Netty.vanKreveld@mazars.nl ) of per telefoon: +31 (0)88 277 10 22.  

Bron: Weekblad Fiscaal Recht (WFR) 2016/187

Onze expertise

Belastingadvies

U wilt voldoen aan uw fiscale verplichtingen zonder dat u daar onnodig veel tijd aan kwijt bent. Daarnaast wilt u gebruik maken van de kansen die de fiscale wetten en regels u bieden. De specialisten van Mazars helpen u uw fiscale kansen optimaal te benutten. Ze geven u fiscaal advies op maat: in binnenland én buitenland.