Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Business - it's personal

00. BIP_photo (GettyImages-991166416).jpg
Het maakt niet uit hoe lang een bedrijf al bestaat, in welke branche ze actief is of wie haar klanten zijn. Elk bedrijf is uniek. De komende periode informeren we u over diverse onderwerpen die voor u van belang zijn. Van opvolging tot duurzaamheid, internationaal uitbreiden tot het inhuren en motiveren van generatie Z. De onderwerpen draaien om het persoonlijke element dat inherent is aan het runnen en laten groeien van ondernemingen.

LEES VERDER

Brexit: gaat het 31 januari 2020 echt gebeuren?

shutterstock_1180824061 (2).jpg
17 januari 2020 - Zoals het er nu naar uitziet, vertrekt het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de Europese Unie met een terugtrekkingsakkoord. Dat dit akkoord door de EU wordt goedgekeurd, is naar aanleiding van de publicatie van de EU van 13 januari jl. zo goed als zeker. Het terugtrekkingsakkoord regelt onder andere de inwerkingtreding van een overgangsperiode.

LEES VERDER

Voorkom dat uw ANBI-status wordt ingetrokken, voldoe aan de voorwaarden

shutterstock_1096367888.jpg
10 januari 2020 – In ons land hebben meer dan 43.000 instellingen de ANBI-status verkregen. Deze status levert deze instellingen veel financiële voordelen op. Uit onderzoek blijkt dat er veel ANBI’s zijn die niet aan de ANBI-voorwaarden voldoen. Deze instellingen lopen het risico dat de Belastingdienst besluit om hun ANBI-status in te trekken. Voor ons is dit een aanleiding om het belang van het voldoen aan de ANBI-voorwaarden weer eens bij u onder de aandacht te brengen.

LEES VERDER

Uw HR-administratie zorgeloos uitbesteed

shutterstock_85375045 (1).jpg
9 januari 2020 - Steeds meer organisaties kiezen er voor om HR-administratie uit te besteden. Wist u dat u uw HR administratie ook zorgeloos kunt uitbesteden aan het Shared Service Center (SSC) van Mazars?

LEES VERDER

Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht voor buitenlandse dienstverrichters in Nederland

shutterstock_1324463360 (2).jpg
31 december 2019 - Vanaf 1 maart 2020 ontstaat er een nieuwe verplichting voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland werkzaamheden verrichten met gedetacheerde werknemers. Zij dienen voorafgaand aan de werkzaamheden een melding te doen bij het online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken. De meldingsplicht is sinds 18 juni 2016 opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) en treedt nu in werking. Belangrijk om te vermelden is dat deze nieuwe meldingsplicht ook verplichtingen met zich meebrengt voor de Nederlandse dienstontvanger.

LEES VERDER

Bent u klaar voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

shutterstock_598376723 (1).jpg
19 december 2019 - Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans in werking: de Wab. Het wordt aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden, terwijl flexibel werk duurder wordt. Maar wat moet u hier concreet voor regelen? In dit artikel besteden we aandacht aan twee Wab-actualiteiten en de te nemen acties die belangrijk zijn voor u als werkgever.

LEES VERDER

Nieuw besluit vennootschapsbelasting

shutterstock_3787141 (2).jpg
18 december 2019 – Op 13 december 2019 is het nieuwe besluit gepubliceerd van staatssecretaris Snel van Financiën inzake de subjectieve vrijstellingen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969). In dit besluit is beleid opgenomen over de subjectieve vrijstellingen voor natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen.

LEES VERDER

Actuele ontwikkelingen wetgevingstrajecten

shutterstock_616259696 (2).jpg
17 december 2019 - In dit artikel gaan we in op enkele actuele ontwikkelingen met betrekking tot een aantal wetgevingstrajecten: de verplichting tot de openbaarmaking van donateursgegevens, de publicatieplicht voor stichtingen, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de registratie van uiteindelijk belanghebbenden en uitkeringenregister.

LEES VERDER

De fiscale inrichting: voortzetting van uw onderneming – deel 2 van 4

shutterstock_1515253061 (2).jpg
17 december 2019 - ‘Hoe draag ik mijn transportonderneming het beste over aan de volgende generatie?’ Dit vraagstuk houdt veel DGA’s bezig. In dit artikel gaan wij in op één van de mogelijkheden om dit te doen, namelijk het inrichten van een stichting administratiekantoor, en belichten wij de voordelen en belangrijke aandachtspunten.

LEES VERDER

Wijzigingen verliesverrekening

shutterstock_1378345331 (1).jpg
16 december 2019 - Gaat uw vennootschap fiscaal verlies leiden in 2019 en wilt u deze verliezen verrekenen in de aankomende jaren? Houd dan rekening met wijzigingen voor de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting die met ingang van 2019 gelden. Wij zetten deze wijzigingen kort voor u op een rij.

LEES VERDER

Meer informatie?