Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Giftenaftrek en ANBI-regelingen gecontinueerd

21 februari 2018 - Er wordt al enige tijd gestuurd op de afschaffing van de giftenaftrek en de ANBI-regelingen zoals die nu gelden. Dit blijkt uit evaluaties en eerdere berichtgevingen van het ministerie van Financiën. De berichtgevingen zorgen voor onzekerheid bij met name fondswervende ANBI’s en donateurs. De staatssecretaris van Financiën heeft bij de kamerbrief van 26 januari 2018 meer duidelijkheid gegeven omtrent de instandhouding van de giftenaftrek en de ANBI-regelingen.

Column Remco Schoonderwoerd | Samenwerken is key

20 februari 2018 - In de sector Transport & Logistiek zijn vele ontwikkelingen gaande. Ontwikkelingen in de IT en de daarmee verband houdende risico’s, tekort aan personeel, veranderende klantwensen, de wens om te verduurzamen, verbetering van de performance en toename van wet & regelgeving zijn zomaar enkele voorbeelden van ontwikkelingen die de dagelijkse aandacht van ondernemers vragen. In deze T&L Actueel komen daarom weer een aantal van deze thema’s aan bod.

Column Pieter Tra: Kennis van mensen is cruciaal

20 februari 2018 - Kennis van mensen is cruciaal voor leiding geven en het succesvol implementeren van regels. Onlangs was ik in gesprek met een zeer ervaren ondernemer in de transportwereld. “Het is de waanzin ten top!”, sprak hij. “In het Europees Parlement zijn ze bezig met regelgeving die absoluut negatief ontvangen zal worden bij de doelgroep”. Wat is er aan de hand?

Blockchain: Haarlemmerolie voor de supply chain?

20 februari 2018 - Supply chains zijn opgebouwd uit drie stromen: de fysieke stroom, de informatiestroom en de financiële stroom. Ontwikkelingen binnen deze stromen lopen niet synchroon. Met name in de fysieke stroom zijn grote veranderingen te zien. In dit artikel zoomen we in op de logistieke toepassingen die zich, onder invloed van blockchain technologie, in een razend tempo ontwikkelen.

De 30%-regeling kan eindigen vanwege toepassing 150-kilometercriterium

15 februari 2018 - Een werknemer kan in aanmerking komen voor de 30%-regeling indien de werknemer buiten Nederland is aangeworven of vanuit een ander land naar Nederland is uitgezonden om in Nederland te werken. Als een werknemer in Nederland komt werken, kan dit extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Een werkgever mag deze kosten op declaratiebasis belastingvrij vergoeden. Een andere mogelijkheid is om met toepassing van de 30%-regeling een vaste belastingvrije vergoeding te geven ter grootte van 30% van het loon (zonder onderbouwing).

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld, maar kwaadwillenden sneller aangepakt

15 februari 2018 - Vorig jaar informeerden wij u al dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) was uitgesteld tot 1 juli 2018. Nu is er door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

SBR Assurance, regel het proces overzichtelijk via Mazars Signals

12 februari 2018 - Met ingang van 1 januari 2018 zijn middelgrote ondernemingen verplicht om hun publicatiestukken in SBR te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Middelgrote ondernemingen zijn organisaties met minder dan 250 werknemers; een jaaromzet van maximaal € 40 miljoen of een jaarlijks balanstotaal ≤ € 20 miljoen. Is uw onderneming onderdeel van een groep waarvan het hoofd gekwalificeerd wordt als groot of beursgenoteerd? Dan geldt de SBR verplichting pas vanaf boekjaar 2019 voor u.

Past u de werkkostenregeling goed toe?

7 februari 2018 – De werkkostenregeling (WKR) is al een aantal jaar in de wet opgenomen. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over hoe in de praktijk moet worden omgegaan met bepaalde aspecten van de regeling. De belastingdienst geeft op haar website veel toelichting op de werking van de werkkostenregeling, maar er is nog weinig rechtspraak verschenen. Hoe de rechter over de toepassing van de WKR denkt, is nog onduidelijk.

Share