Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Opvolging in het familiebedrijf - deel 2 van 4

shutterstock_1578587218.jpg
Onze vierluik voor het familiebedrijf E-Byke B.V. wordt vervolgd: Ad (63 jaar) en zijn vrouw Bianca (61 jaar) zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting). Ad bezit 100% van de aandelen in E-Byke B.V. Ad wil de onderneming overdragen aan zijn dochter Cindy (29). Cindy werkt al geruime tijd voor E-Byke B.V. en houdt zich bezig met de inkoop van de onderdelen voor de elektrische fietsen. Zoon Dirk (26) heeft geen ambitie om een rol te vervullen binnen E-Byke B.V.

LEES VERDER

Het aanpakken van klimaatverandering: de rol van regulering en toezicht op het bankwezen

Tackling climate change - 1600X500-web.png
Mazars en het Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) hebben een wereldwijd rapport opgesteld dat een unieke kijk biedt op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de financiële regelgeving die gericht is op het aanpakken van klimaatverandering. Welke beleidsaanpassingen worden er binnen verschillende rechtsgebieden in de wereld doorgevoerd om de klimaatrisico's te beoordelen en beheersen? En hoe gaan deze acties zich in de toekomst ontwikkelen?

LEES VERDER

SLIM-subsidie: leren en ontwikkelen in het mkb

shutterstock_115791277 (1).png
13 februari – Vanaf maart 2020 is er een nieuwe regeling, de SLIM-subsidie, die het Nederlandse mkb stimuleert om te blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Naast MKB komen ook grotere bedrijven in de sectoren horeca, recreatie en landbouw voor subsidie in aanmerking. Bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen en de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden.

LEES VERDER

Nieuwjaarstips 2020

shutterstock_710565352 (2).png
13 februari 2020 – Inmiddels zijn we al ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar en dat betekent ook dat de nieuwe wijzigingen op fiscaal gebied al van kracht zijn. Bent u op de hoogte van alle veranderingen in 2020? Mazars zet de belangrijkste wijzigingen voor u als transportondernemer op een rij.

LEES VERDER

XXL-warehouses, de voor- en nadelen op een rij

shutterstock_541183837 (5).png
13 februari 2020 - Onder invloed van e-commerce en retail worden steeds vaker XXL-warehouses gebouwd. Dat zijn magazijnen met een vloeroppervlak van minstens 40.000 m². In dit artikel worden de pro’s en contra’s tegen elkaar afgewogen.

LEES VERDER

Personeel werven en behouden in de transportsector

shutterstock_1055902370 (4).png
13 februari 2020 - De vraag naar transport stijgt, maar er is een groot tekort aan chauffeurs. Transporteurs bewandelen alle wegen om aan goede mensen te komen. Subsidies, zij-instromers, een betere cao, meer vrouwen in het vak. Allemaal zaken om samen met de sector aan te pakken.

LEES VERDER

Pensioen voor buitenlandse werknemers, heeft u dit geregeld?

shutterstock_1093785485 (1).png
13 februari 2020 - Binnen de Transport & Logistiek sector worden steeds vaker buitenlandse werknemers ingezet die tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd door een werkgever uit een ander EU-land (binnen of buiten concern). Deze buitenlandse gedetacheerden hebben in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die bij wet en / of algemeen verbindend verklaarde cao in Nederland gelden, zoals loon, diverse toeslagen, kostenvergoedingen en eindejaarsuitkeringen. Maar in sommige gevallen vallen hier ook aanspraken op een bedrijfstakpensioenregeling onder.

LEES VERDER

Naleving van wet- en regelgeving bij controle van financiële overzichten

shutterstock_520974730 (1).png
13 februari 2020 - Bij het controleren van de financiële verslaglegging passen accountants de NV COS 250 Standaard toe. Deze standaard houdt in dat zij bij de controleopdracht de naleving van (relevante) wet- en regelgeving in aanmerking moeten nemen om zo meer inzicht te krijgen in hoe een bedrijf met de betreffende wet- en regelgeving omgaat.

LEES VERDER

Wet arbeidsmarkt in balans: aandachtspunten voor transportondernemers

shutterstock_297070700 (1).png
13 februari 2020 - Recentelijk hebben wij u op hoofdlijnen meegenomen in de aandachtspunten voor u als transportondernemer om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een mogelijk nieuwe economische crisis. Een van de punten waar wij u op wezen was de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). In dit artikel zullen wij nader in gaan op de gevolgen van de Wab en welke acties u moet ondernemen.

LEES VERDER

Meer informatie?