Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Btw-heffing bij uitlening van personeel

Btw-heffing bij uitlening van personeel _ page.png
23 augustus 2019 – Bij maatschappelijke organisaties speelt personeel vaak een essentiële rol in het bereiken van hun doelstellingen. Vaak wordt samengewerkt tussen organisaties om personele vaardigheden te delen en kostenefficiënt te handelen. Ook het groeiend personeelstekort in diverse maatschappelijke sectoren zorgt voor allerlei personele samenwerkingen. Hierbij is een groot btw-issue aan de orde, namelijk het kostenverhogend effect wanneer de uitlening belast is met btw en de inlener de btw niet kan verrekenen.

LEES VERDER

Bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw onder de loep

Bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw onder de loep _ Page.png
19 augustus 2019 – Onlangs zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld door kamerlid Nijboer (PvdA) aan staatssecretaris Snel (D66) ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: ‘BOR’) in de Successiewet. De kans bestaat dat de BOR in de toekomst zal worden aangepast.

LEES VERDER

Huwelijk ‘op singuliere wijze’ gesloten: toch rechtsgeldig?

Huwelijk ‘op singuliere wijze’ gesloten toch rechtsgeldig  _ Page.png
15 augustus 2019 – Onlangs heeft de Hoge Raad een zaak behandeld over een situatie waarin een huwelijk op singuliere wijze gesloten was. Echter is het niet tot een echt oordeel van de Hoge Raad gekomen, aangezien het griffierecht niet op tijd betaald werd.

LEES VERDER

Vanaf 30 december 2019 een nieuwe geharmoniseerde uitzend-cao

Vanaf 30 december 2019 een nieuwe geharmoniseerde uitzend-cao_page.png
30 juli 2019 – Er is een akkoord bereikt over een vernieuwde geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten. De verschillen tussen de twee huidige uitzend-cao’s, de ABU-cao en de NBBU-cao, zijn gelijkgetrokken. Al blijven er weliswaar twee cao’s bestaan, de inhoud wordt vanaf 30 december 2019 gelijkluidend. De harmonisatie heeft een aantal wijzigingen tot gevolg.

LEES VERDER

Vrijstelling voor expats: de 30%-regeling

Expat facility ‘the 30% allowance ruling’_Mazars
30 juli 2019 - De 30%-regeling is een Nederlandse belastingregeling speciaal voor werknemers die geworven of uitgezonden worden vanuit het buitenland en die een specifieke deskundigheid hebben die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder de 30%-regeling kunnen deze werknemers een onbelaste vergoeding krijgen van 30% van hun belastbare inkomen ter compensatie van "extraterritoriale kosten". Dit zijn extra kosten die te maken hebben met het verblijf of werk buiten hun land van herkomst.

LEES VERDER

Mazars weer eerste in Chambers High Net Worth 2019

Mazars weer eerste in Chambers High Net Worth 2019_page.png
24 juli 2019 – Mazars is samen met Loyens & Loeff als beste advieskantoor gekozen voor vermogende particulieren in de onafhankelijke internationale ranking van Chambers 2019. Daarnaast is Frans Sonneveldt, belastingadviseur en partner bij Mazars, eerste geworden in Nederland in de individuele ranking van Chambers.

LEES VERDER

Deponeringsverplichting stichtingen in aantocht

Deponeringsverplichting stichtingen in aantocht_page.png
22 juli 2019 – Op 30 juni jl. is de brief van de ministers van Financiën en Veiligheid, waarin ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en aanverwante regelgeving staan, bekend gemaakt. Deze wijzigingen kunnen voor stichtingen lastenverzwaring met zich meebrengen.

LEES VERDER

Nieuwe businessmodellen: kansen en bedreigingen

Nieuwe businessmodellen kansen en bedreigingen_page.png
19 juli 2019 - Teruglopende bezoekersaantallen dwingen ook de cultuursector ertoe zichzelf opnieuw uit te vinden. Nu het geld uit subsidies en donaties niet altijd toereikend is, ontwikkelen ook culturele instellingen aanverwante diensten die geld in het laatje moeten brengen. Nieuwe inkomstenbronnen dus, waar vaak fiscale consequenties aan vastzitten. Wie dit over het hoofd ziet, riskeert een fikse boete. Hoe kunt u dit voorkomen? En hoe kunt u tegelijkertijd uw nieuwe activiteit(en) optimaal structureren?

LEES VERDER

Het vormen van een fiscale eenheid voor de btw uitgelegd

Fiscale eenheid _ Page.png
11 juli 2019 – Wanneer zijn ondernemingen economisch verweven met elkaar? Daar is nogal eens onduidelijkheid over in de praktijk. Eén van de criteria om een fiscale eenheid voor de btw te kunnen vormen is deze economische verwevenheid. De Hoge Raad heeft recent in twee uitspraken dit criterium ruim uitgelegd. Dit is gunstig voor ondernemingen die een fiscale eenheid voor de btw willen vormen.

LEES VERDER

Versobering LIV en jeugd-LIV per 2020

Versobering LIV en jeugd-LIV per 2020_page.png
10 juli 2019 - De Eerste Kamer heeft op 2 juli 2019 het wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Hierin wordt de maatregel om de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel te verhogen uitgewerkt. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2024 uit op 67 jaar. Ter dekking van deze maatregel wordt zowel het lage inkomensvoordeel (LIV) als het jeugd-LIV per 2020 versoberd.

LEES VERDER

Meer informatie?