Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Wet arbeidsmarkt in balans: tijd voor grip op uw inhuurproces

Wet arbeidsmarkt in balans tijd voor grip op uw inhuurproces _ Page.jpg
20 juni 2019 - Op dinsdag 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een integrale aanpak van het kabinet om de (dis)balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het voorgaande brengt met zich mee dat met ingang van 1 januari 2020 een geheel pakket aan maatregelen wordt ingevoerd, om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsrelaties te verbeteren.

LEES VERDER

Commissaris mogelijk toch geen btw-ondernemer

Commissaris mogelijk toch geen btw-ondernemer _ Page.jpg
19 juni 2019 – De btw-positie van de commissaris is in de loop der jaren onduidelijk en wisselend geweest. In een recente uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie nu geoordeeld dat een toezichthoudend commissaris niet als btw-ondernemer optreedt. Dit is een ingrijpende wijziging ten opzichte van de huidige Nederlandse praktijk, die van btw-ondernemerschap uitgaat.

LEES VERDER

ANBI: Publiceer financiële gegevens vóór 1 juli 2019

ANBI
18 juni 2019 - Vergeet u niet om vóór 1 juli aanstaande de financiële gegevens over 2018 te publiceren op internet? Sinds 2014 bent u als ANBI verplicht om onder andere uw financiële gegevens online te publiceren. Wilt u uw ANBI-status behouden? Dan moet u ervoor zorgen dat de op internet gepubliceerde informatie actueel is. Daarbij moet u de financiële gegevens jaarlijks binnen zes maanden ná afloop van het boekjaar openbaar maken.

LEES VERDER

De optimale fiscale structuur: schenken en vererven - Deel 4 van 4

De optimale fiscale structuur schenken en vererven - deel 4 van 4_page.jpg
5 juni 2019 - Men heeft het vaak over ‘de ideale (fiscale) structuur’, maar bestaat deze eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is, hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming dat u heeft.

LEES VERDER

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aan

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen _ Page.jpg
29 mei 2019 - De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een integrale aanpak van het kabinet om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarbij worden langs vijf verschillende routes stappen gezet. De routes in het “spoorboekje” zijn door de Minister toegelicht; de meest relevante hebben wij hieronder samengevat.

LEES VERDER

‘Quick fixes’ hervorming Europees btw-systeem in 2020 van kracht

‘Quick fixes’ reform EU VAT system effective in 2020_page.jpg
29 mei 2019 - De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2017 een zeer ingrijpende hervorming van het EU btw-systeem voorgesteld om het btw-stelsel zowel voor overheden als voor bedrijven te moderniseren, te vereenvoudigen en bedrijfsvriendelijker te maken. Voor de korte termijn heeft de Europese Commissie voorstellen (‘quick fixes’) gedaan om het btw-systeem te verbeteren, die worden ingevoerd per januari 2020.

LEES VERDER

De zes-maandenregeling in de overdrachtsbelasting

De zes-maandenregeling in de overdrachtsbelasting_page.jpg
27 mei 2019 - Een in de praktijk veel gebruikte regeling in de overdrachtsbelasting is de zes-maandenregeling. Bij de aankoop van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde in het economisch verkeer (of hogere tegenprestatie). Wanneer dezelfde onroerende zaak echter binnen zes maanden na een vorige verkrijging wordt verkregen, zal voor de overdrachtsbelasting de waarde van de onroerende zaak verminderd worden met het bedrag waarover de eerste verkrijger al overdrachtsbelasting verschuldigd was. Als gevolg hiervan zal een nieuwe verkrijger minder (of soms zelfs helemaal geen) overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

LEES VERDER

Subsidieregeling praktijkleren: start aanvraag per 2 juni 2019

Subsidieregeling Praktijkleren  _ Story.jpg
15 mei 2019 - Begeleidt u een leerling of student binnen uw organisatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Ook als een leerling is gestopt, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen.

LEES VERDER

De uitdagingen van een Management Buy-In

De uitdagingen van een Management Buy-In_page.jpg
14 mei 2019 – Een ondernemerscarrière starten kan op vele manieren. Eén van deze manieren is een Management Buy-In (hierna: MBI). Bij een MBI neemt een buitenstaander een (deel van de) onderneming over en voert daarna zelf het management.

LEES VERDER

Meer informatie?