Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Veranderende WNT: welke versie past u toe?

14 augustus 2018 - De Wet Normering Topinkomens (WNT) is al zestien keer gewijzigd sinds de inwerkingtreding. Dit komt onder meer door de complexiteit van de wetten die de WNT wijzigen, die vaak niet op één datum in werking treden. Nieuwe regels uit één wijzigingswet kunnen dan ook op verschillende tijdstippen in werking treden, soms zelfs met terugwerkende kracht. Hoe kunt u als WNT-plichtige organisatie grip krijgen op deze wet?

Vergoeding voor de Raad van Toezicht kan onder de belastingvrije vrijwilligersregeling vallen

13 augustus 2018 – Een toezichthouder kan worden aangemerkt als werknemer op wie de vrijwilligersregeling van toepassing is, dat oordeelde de Rechtbank Zeeland-West Brabant onlangs. Het gevolg van deze kwalificatie is dat de vacatiegelden die de toezichthouder in deze casus ontving, onbelast konden worden ontvangen onder toepassing van de vrijwilligersregeling. In de praktijk kan dit van belang zijn bij de vergoeding van toezichthouders bij Not-for-Profit organisaties. Wat houdt de vrijwilligersregeling ook al weer in? En wat betekent deze uitspraak van de Rechtbank?

Subsidieregelingen voor gemeenten en sportorganisaties ter compensatie van de verruiming van de btw-sportvrijstelling

8 augustus 2018 - Per 1 januari 2019 wordt de btw-vrijstelling voor sportactiviteiten verruimd. Gemeenten en sportorganisaties krijgen door deze wijziging te maken met aanzienlijke kostenverhogingen. Om hen tegemoet te komen, heeft de Minister voor Medische Zorg twee compensatieregelingen in het leven geroepen. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moet tijdig een verzoek worden ingediend.

Lagere loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

30 juli 2018 – Loonheffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Met ingang van 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij hebben uitsluitend nog recht op korting op het premiedeel, op voorwaarde dat ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Tijdig bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing voor 2017

18 juli 2018 - De staatssecretaris van Financiën heeft op 7 juli 2018 in het Besluit aanwijzing massaal bezwaar box 3 2017 bepaalde bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Bent u het niet eens met uw vermogensrendementsheffing voor 2017? Maak dan tijdig bezwaar.

De fiscale aspecten van cryptocurrencies

11 juli 2018 – Het turbulente koersverloop van cryptocurrencies leidde eind 2017 tot grote aandacht in de media. De koers van onder andere Bitcoin steeg tot ongekende hoogte, tot grote vreugde van de bezitters van cryptocurrencies en de Belastingdienst. Als ondernemer in de sector Transport en Logistiek heeft u misschien ook al te maken gehad met cryptocurrencies. U bent wellicht in het bezit van cryptocurrencies of betalen uw klanten u met deze valuta. Maar hoe zit het met deze cryptocurrencies en de belastingheffing?

ANBI-status en de Erkenning vanaf 2019 gezamenlijk aan te vragen

11 juli 2018 - Op 29 juni hebben de Belastingdienst, Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en de toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een convenant getekend. In dit convenant zijn samenwerkingsafspraken gemaakt zodat het keurmerk van het CBF (‘de Erkenning’) en de ANBI-status tegelijk kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het toezicht op deze ANBI’s met het Erkenningskeurmerk.

Share