Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Ubo zijn als bestuurder van een not-for-profit stichting of vereniging, wat betekent dat voor u?

7 december 2018 - Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd en wel zodanig dat ook voor stichtingen en verenigingen een ultimate beneficial owner (ubo) vastgesteld moet worden. Dit onderwerp leeft binnen de not-for-profit sector. Daarom even kort op een rij wat een ubo ook al weer is en wat de gevolgen voor u als bestuurder zijn wanneer u als ubo wordt aangemerkt.

Wijziging toepassing btw-nultarief bij zeeschepen

5 december 2018 - Per 1 januari 2019 wordt de toepassing van het btw-nultarief bij leveringen en diensten van / aan zeeschepen aangescherpt. In een onlangs gepubliceerd besluit van de staatssecretaris zijn de concrete voorwaarden voor toepassing van het btw-nultarief met betrekking tot, onder meer, zeeschepen vermeld.

Verruiming btw-sportvrijstelling

30 november 2018 - Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling aangepast. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor onder andere gemeenten. Door het verruimen van de sportvrijstelling per 1 januari 2019, vervalt in veel gevallen het recht op btw-aftrek op kosten met betrekking tot sportaccommodaties. Gemeenten kunnen, om dit btw-nadeel te beperken, tot 30 april 2019 een specifieke uitkering sport aanvragen.

Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2017

16 november 2018 - Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland publiceert jaarlijks het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van de brancheorganisatie. Het meest recente onderzoek over de cijfers van 2017 staat sinds kort online. Mazars heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de onderzoeksgegevens van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

IORP II: Impactvolle wijzigingen voor pensioenfondsen op komst

16 november 2018 - Bent u werkzaam in de pensioensector? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk van de IORP II-richtlijn gehoord. Op 18 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘implementatie IORP II-richtlijn’ aangenomen. Het voorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht. Wat zijn de belangrijkste aanstaande wijzigingen voor pensioenfondsen? En wat kan Mazars mogelijk voor u betekenen bij de implementatie van deze richtlijn?

Nieuwe Governance Code Cultuur voor culturele sector

8 november 2018 – De culturele sector krijgt vanaf 1 januari 2019 te maken met een nieuwe Code om de governance van haar instellingen te waarborgen. Deze aangepaste Code is dinsdag 5 november door de Stichting Cultuur + Ondernemen gelanceerd en overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.

Compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid

6 november 2018 - Bij een dienstverband dat eindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever een volledige transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardigheid, mede omdat ook loon is doorbetaald en in veel gevallen is geïnvesteerd in reïntegratie. Op 11 juli 2018 is er een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij wordt voorzien in een compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Share