Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

ASN Bank en Mazars gaan samenwerken op het gebied van mensenrechten

15 december 2017 - Mazars en ASN Bank gaan samenwerken op het gebied van mensenrechten. Mazars heeft, gesteund door de United Nations working group on Business and Human Rights, kaders opgesteld om de kwaliteit van bedrijfsrapportages over mensenrechten te borgen. De samenwerking richt zich op het langetermijndoel voor mensenrechten dat ASN Bank zich heeft gesteld: in 2030 betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon.

Fictieve vaste inrichting voor buitenlandse onderneming

13 december 2017 – Recentelijk heeft Hof Den Bosch in een uitspraak geconcludeerd dat werkzaamheden van een Belgische BVBA in Nederland kwalificeren als uitzendwerkzaamheden in plaats van aanneming van werk. Dit betekent dat de BVBA een fictieve vaste inrichting in Nederland heeft, waardoor zij kwalificeert als inhoudingsplichtige. Het gevolg is dat vanaf dag één van de werkzaamheden in Nederland loonheffingen verschuldigd zijn.

Eindejaarstips 2017 / 2018

12 december 2017 - Nog even en dan gaat het nieuwe jaar van start. De eindejaarstips van Mazars geven u als ondernemer een goed overzicht van belangrijke wijzigingen in de wetgeving.

WNT: Nieuwe openbaarmakingsplicht per 1 januari 2018

12 december 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 geldt een nieuwe openbaarmakingsverplichting voor organisaties waarop de Wet normering topinkomens (WNT) van toepassing is. WNT-instellingen zijn vanaf dan verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk te maken op internet, bijvoorbeeld als onderdeel van de jaarrekening.

Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2016

1 december 2017 - Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland publiceert jaarlijks het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van de brancheorganisatie. Het meest recente onderzoek over 2016 staat sinds kort online. Mazars heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de onderzoeksgegevens van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

SBR Assurance, wat verandert er voor u?

30 november 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 zijn middelgrote ondernemingen verplicht om hun publicatiestukken in SBR te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Middelgrote ondernemingen zijn organisaties met minder dan 250 werknemers; een jaaromzet van maximaal € 40 miljoen of een jaarlijks balanstotaal ≤ € 20 miljoen. Is uw onderneming onderdeel van een groep waarvan het hoofd gekwalificeerd wordt als groot of beursgenoteerd? Dan geldt de SBR verplichting pas vanaf boekjaar 2019 voor u.

Btw-aftrek: vermelding van postbusadres op factuur kan voldoende zijn

21 november 2017 - Het Europese Hof van Justitie heeft op 15 november 2017 beslist dat vermelding van enkel een postbusadres op de factuur het recht op aftrek van btw niet beperkt. Ondernemers kunnen hun btw-aftrekrecht dus ook uitoefenen als de aan hen uitgereikte factuur geen vestigingsadres, maar enkel een postbusadres vermeldt.

Regeerakkoord: beperking looptijd 30%-regeling?

7 november 2017 - Op 10 oktober is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. In het regeerakkoord zijn diverse wijzigingen voorgesteld. Eén van deze wijzigingen is het verkorten van de looptijd van de 30%-regeling. Heeft u buitenlandse werknemers of expats in dienst? Dan maakt u wellicht extra kosten. Als tegemoetkoming hiervoor kunt u in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

Share