Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Nieuwe Governance Code Cultuur voor culturele sector

8 november 2018 – De culturele sector krijgt vanaf 1 januari 2019 te maken met een nieuwe Code om de governance van haar instellingen te waarborgen. Deze aangepaste Code is dinsdag 5 november door de Stichting Cultuur + Ondernemen gelanceerd en overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.

Compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid

6 november 2018 - Bij een dienstverband dat eindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever een volledige transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardigheid, mede omdat ook loon is doorbetaald en in veel gevallen is geïnvesteerd in reïntegratie. Op 11 juli 2018 is er een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij wordt voorzien in een compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Forse verruiming geboorteverlof voor partners

6 november 2018 - Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder vanaf 2019 meer dagen verlof. Op dit moment is dat 2 dagen en dit wordt verruimd naar 5 dagen. Per 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners verder uitgebreid tot maximaal zes weken. De Tweede Kamer stemde op 2 oktober 2018 in voor de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). De Eerste Kamer moet nog stemmen over dit wetsvoorstel.

Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

6 november 2018 - Het kan voorkomen dat een werkgever een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk moet beëindigen. Bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsongeschikte werknemer die slechts gedeeltelijk werkzaamheden kan verrichten. Ook kan dit voortkomen uit bedrijfseconomische redenen, waardoor er voor een werknemer nog slechts een parttime functie beschikbaar is. Dit laatste wordt ook wel 'deeltijdontslag' genoemd.

Kabinet stimuleert ook in 2019 (duurzame) innovatie

6 november 2018 - Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota van 18 september 2018 en de begroting van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is dat het kabinet extra budget beschikbaar stelt om initiatieven die bijdragen aan het behalen van de energiedoelstellingen, om onder andere in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen, te stimuleren. Ook blijven andere fiscale- en subsidieregelingen voor R&D en het bevorderen van de doorstroom van MBO / HBO naar het bedrijfsleven gehandhaafd.

Hoe vitaal is uw organisatie?

6 november 2018 - Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Het is van wezenlijk belang om fit en met een heldere geest op te staan en de dag met energie af te ronden. Verantwoordelijkheid nemen voor je fysieke en mentale gezondheid en gezond gedrag vertonen is belangrijk om iedere dag weer topprestaties te leveren. Deze zaken zijn essentieel om bevlogen, gemotiveerde medewerkers te hebben en te houden. De grootste bedreigingen voor vitaliteit zijn stress en burn-outklachten. Dit vraagt een goede samenwerking tussen HR en management.

Sectorpremies en Whk-premies 2019

5 november 2018 – Op 3 september 2018 heeft het UWV de gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2019 gepubliceerd. Daarnaast zijn de sectorpremies op 31 oktober jl. gepubliceerd. Welke wijzigingen zijn doorgevoerd? En welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool.

Btw-gevolgen in Duitsland van (inter)nationaal goederenvervoer (Deel 3 van 3)

18 oktober 2018 - Als ondernemer in de transport- en logistieksector heeft u vaak te maken met complexe btw-regelingen in het buitenland. In een serie van drie artikelen beschrijven wij wat de Duitse btw-gevolgen zijn voor expediteurs die in Duitsland gevestigd zijn. In dit laatste artikel van het drieluik komt het goederenvervoer vanuit Duitsland naar bestemmingen buiten de EU en vice versa aan bod.

Share