Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

IORP II: interne audit bij pensioenfondsen, een proportionele en waardevolle invulling

IORP II interne audit bij pensioenfondsen, een proportionele en waardevolle invulling _ Page.jpg
20 augustus 2020 - Alle pensioenfondsen moeten per 1 september 2020 de sleutelfunctie voor de interne audit hebben ingericht, inclusief een onafhankelijke sleutelfunctiehouder (SFH). Op basis van IORP II-wetgeving zijn pensioenfondsen vanaf 2019 verplicht tot het instellen van sleutelfuncties voor actuariaat, risicobeheer en interne audit om daarmee de governance verder te versterken. Daar waar risicobeheer de afgelopen jaren al verder is ontwikkeld binnen de sector, staat de interne auditfunctie nog in de kinderschoenen.

LEES VERDER

Uitbreiding opzet Erkenningspaspoort goededoelenorganisaties

Uitbreiding opzet Erkenningspaspoort goededoelenorganisaties _ Page.jpg
13 augustus 2020 - Toezichthouder CBF heeft de opzet van het Erkenningspaspoort voor goededoelenorganisaties uitgebreid. Alleen organisaties die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, komen voor de CBF-Erkenning in aanmerking. Deze organisaties moeten aantoonbaar bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig met geld omgaan, verantwoording afleggen en zich laten controleren wanneer nodig.

LEES VERDER

SLIM-subsidie: opleiden en ontwikkelen – deel 2 van 3

SLIM-subsidie opleiden en ontwikkelen – deel 2 van 3 _ Page.jpg
12 augustus 2020 – Vanaf 1 september tot en met 30 september 2020 is het aanvraagtijdvak voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling) geopend voor mkb-ondernemingen en kleine en middelgrote publieke organisaties met economische activiteit (BTW- / OZB-plicht). Deze regeling biedt organisaties de unieke mogelijkheid gesubsidieerd te investeren in scholing en ontwikkeling van werknemers.

LEES VERDER

Wijzigingen Wet Bibob per 1 augustus 2020

shutterstock_1074645212 (1).jpg
5 augustus 2020 - Per 1 augustus 2020 zijn er wijzigingen in werking getreden in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten of dat zaken worden gedaan met dan wel subsidies worden verstrekt aan ‘onfrisse’ wederpartijen.

LEES VERDER

De impact van royalty’s op de douanewaarde

shutterstock_644694811 (1).jpg
5 augustus 2020 - Op 9 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak Curtis Balkan (C‑76/19) geconcludeerd dat royalty's meegenomen moeten worden in de bepaling van de douanewaarde van halffabricaten die worden gebruikt voor de productie van in licentie vervaardigde eindproducten waarvoor royalty's zijn betaald.

LEES VERDER

Belangrijke wijziging in douaneregelgeving voor niet-EU-bedrijven

shutterstock_641217559 (1).jpg
30 juli 2020 - De Nederlandse douane heeft een belangrijke wijziging aangekondigd in de behandeling van de definitie van ’exporter of record’, als bedoeld in box 2 van het exportdocument. De gewijzigde behandeling zal vanaf 1 oktober 2020 van toepassing zijn. Volgens deze wijziging zal het voor niet-EU-bedrijven niet meer mogelijk zijn om op te treden als exporteur in de formele zin binnen de EU.

LEES VERDER

Een verantwoord bankwezen: benchmarkonderzoek 2020

shutterstock_image (3).jpg
Nu milieu-, sociale en governance-factoren (ESG: environmental, social en governance) en verantwoorde bedrijfsvoering in bredere zin een essentieel aandachtspunt vormen voor de banksector, heeft Mazars beoordeeld hoe banken duurzaamheid in hun commerciële aanpak verankeren.

LEES VERDER

De kansen van de unieke dynamiek van het familiebedrijf in een crisis

shutterstock_741463711 (1).jpg
20 juli 2020 – Voor u als familiebedrijf is het van groot belang dat u crises en risico’s goed beheerst. Niet alleen tijdens de coronacrisis waar we ons nu in bevinden, maar in iedere crisis. Er staat voor uw familiebedrijf vaak veel op het spel. Van het goed zorgen voor het personeel en de reputatie, tot de ambitie om uw familiebedrijf voort te laten bestaan op de lange termijn en het behouden van al het goede werk van vorige generaties. Hoe zorgt u ervoor dat uw familiebedrijf in een (financiële) crisis het hoofd boven water houdt?

LEES VERDER

Mazars weer eerste in Chambers High Net Worth 2020

shutterstock_733524661 (1).jpg
29 juli 2020 - Mazars is samen met Loyens & Loeff als beste advieskantoor gekozen voor vermogende particulieren in de onafhankelijke internationale ranking van Chambers. Daarnaast is Frans Sonneveldt, belastingadviseur en partner bij Mazars, eerste geworden in Nederland in de individuele ranking van Chambers.

LEES VERDER

Wetsvoorstel UBO-register aangenomen door Eerste Kamer

shutterstock_420967090 (1).jpg
27 juli 2020 - Op 23 juni 2020 is het wetsvoorstel inzake het UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer. Inmiddels is de wet in het Staatsblad verschenen en is de inwerkingtreding met ingang van 27 september 2020 bekend gemaakt. Een aantal elementen van de wet zijn al per 8 juli 2020 in werking getreden: te weten de verplichting voor juridische entiteiten om hun uiteindelijk belanghebbenden bij te houden en de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25% of minder bij te houden.

LEES VERDER

Handelt een gemeente bij de exploitatie van begraafplaatsen als overheid?

shutterstock_744003397 (2).jpg
17 juli 2020 - Op 19 juni 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan of een gemeente handelt als overheid bij de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad geeft aan dat het feit dat een gemeente uitvoering geeft aan een wettelijke taak, niet voldoende is om te concluderen dat die activiteit kwalificeert als een overheidshandeling. Ook de taak zelf, in dit geval de exploitatie van een begraafplaats, moet impliceren dat een gemeente handelt vanuit specifieke overheidsbevoegdheden. Als gevolg hiervan is op grond van het btw-compensatiefonds (BCF) een volledige compensatie van de aan de gemeente uit hoofde van deze activiteiten in rekening gebrachte btw uitgesloten.

LEES VERDER

Coronacrisis _ PAge.jpg

Uw uitdagingen in de coronacrisis

De impact van het coronavirus is groot en de situatie verandert continu. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren u over relevante aandachtspunten en beschikbare maatregelen.