Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Lenen bij eigen BV: ontmoedigt door nieuwe wetgeving

Lenen bij eigen bv_page.jpg
7 februari 2019 - Veel ondernemers in de sector transport en logistiek hebben een aandelenbelang van meer dan 5% in een holding of rechtstreeks in een werkmaatschappij. Het is in deze situaties niet ongebruikelijk dat deze transportondernemers een rekening-courantschuld of een lening bij hun eigen BV hebben. De wetgever komt nu met een maatregel die het excessief lenen van de eigen vennootschappen tegengaat (ook wel aangeduid als de rekening-courantmaatregel). Deze maatregel zal naar verwachting ook grote gevolgen gaan hebben voor transportondernemers die lenen bij hun eigen BV.

LEES VERDER

Waarde van een vakantiedag voor werknemers in de transportsector

Waarde vakantiedagen in de transport_page.jpg
7 februari 2019 - Een aantal jaren geleden heeft het Europese Hof bepaald dat het vakantieloon niet mag worden beperkt tot het basisloon. Een werknemer moet ook tijdens zijn vakantie het gebruikelijke loon krijgen dat hij zou hebben gekregen als hij geen vakantiedag had opgenomen. Dit betekent dat structurele toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslagen en vergoedingen voor het werken op zaterdag, zondag en feestdagen bijvoorbeeld ook moeten worden gerekend tot het loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantie.

LEES VERDER

Synple stopt ermee. Hoe moet het nu verder met samenwerking in de transportsector?

Synple stopt_page.jpg
Synple stopt met hun samenwerkingsplatform voor vervoerders. Synple is drie jaar geleden opgericht als een samenwerkingsplatform voor wegvervoerders, waarbij vervoerders eenvoudig vrachten kunnen combineren en ritten kunnen uitwisselen. Net als digitale marktplaatsen Quicargo, Convoy, Shypple en uShip gebruikt Synple slimme technologie om vracht en capaciteit te matchen.

LEES VERDER

De optimale fiscale structuur: oprichting onderneming – Deel 1 van 4

Fiscale structuur I_page.jpg
7 februari 2019 - Men heeft het vaak over ‘de ideale (fiscale) structuur’, maar bestaat deze eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming die u heeft. In een vierluik nemen we u graag mee in de verschillende fiscale structuren die u gedurende het ondernemerschap tegen kunt komen.

LEES VERDER

Keurmerk PayChecked in Transport

PayChecked_page.jpg
7 februari 2019 - De wet aanpak schijnconstructies (WAS) regelt de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon. Kort komt het erop neer dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor loonbetaling in de keten. U en uw opdrachtgevers willen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met het loon van medewerkers van onder vervoerders. Het keurmerk PayChecked in Transport draagt zorg voor het beheersen van deze risico’s.

LEES VERDER

Corporate Finance Actueel januari 2019

CF-actueel-jan2019_page.jpg
Hoewel er veel onzekerheid heerst, is het onze verwachting dat 2019 wederom een goed jaar zal zijn voor fusies en overnames. We merken nog steeds dat er veel belangstelling is voor mooie ondernemingen en dat prijzen goed zijn. Dit mede doordat de kassen van investeerders goed gevuld zijn en het moeilijk is de middelen goed renderend te investeren. Net als in het verleden blijft het van belang een transactie grondig en professioneel voor te bereiden zodat de te verkopen onderneming optimaal gepresenteerd wordt. Vergeet daarbij de emotie niet. Een onderschatte factor voor het succesvol afronden van een transactie blijft die van de emoties. Keer op keer blijkt dat in het werkveld van fusie en overnames emoties een essentiële rol spelen bij een transactie in het middensegment. Gunning en het juiste ‘gevoel’ zijn essentieel.

LEES VERDER

50% subsidie op HR-projecten via het Europees Sociaal Fonds

50% subsidie op HR-projecten via het ESF _ Page.jpg
30 januari 2019 - Om als organisatie goed voorbereid te zijn op de toekomst is het van belang aandacht te besteden aan de inzetbaarheid van medewerkers middels goed werkend HR-beleid. Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen HR-projecten voor 50 procent gesubsidieerd worden. De HR-projecten moeten duurzame inzetbaarheid stimuleren, hier vallen vrijwel alle activiteiten onder betreft instroom, doorstroom en uitstroom. Dit is het grootste deel van de HR-activiteiten.

LEES VERDER

Wijziging voorwaarden loonkostenvoordelen per 2019

Wijziging voorwaarden LKV_page.jpg
21 januari 2019 – In de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is opgenomen dat bij de aanvraag van een doelgroepverklaring voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) door het UWV wordt getoetst of de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot één van de doelgroepen van het LKV behoort. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Wtl op dit punt aangepast.

LEES VERDER

Kans op harde Brexit toegenomen, kom nu in actie

Harde Brexit_page.jpg
18 januari 2019 - Het kan u niet zijn ontgaan: op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De kans op een ‘harde Brexit’, dat wil zeggen zonder enige overgangsmaatregel, is sterk toegenomen doordat het parlement van het Verenigd Koninkrijk niet akkoord is gegaan met de voorgestelde Brexit-deal. Voor ondernemers die (in)direct zaken doen met het Verenigd Koninkrijk kan een harde Brexit op korte termijn al grote praktische gevolgen hebben.

LEES VERDER

Wet Normering Topinkomens: Welke uitdagingen zijn er?

WNT-uitdagingen_story_2.jpg
18 januari 2019 - De Wet Normering Topinkomens (WNT) is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi-)publieke sector tegen te gaan. Het toepassen van de WNT is complex, waarbij de Mazars WNT specialisten in de dagelijkse praktijk regelmatig verkeerde toepassingen tegenkomen die te voorkomen zijn. Hoe kunt u zorgen dat dit u niet overkomt? Waar moet u specifiek op letten? Wij helpen u graag op weg.

LEES VERDER

Meer informatie?