Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Het begrip gezagsverhouding nader toegelicht

Het begrip gezagsverhouding nader toegelicht_page.jpg
11 april 2019 - De Belastingdienst heeft het begrip ‘gezagsverhouding’ in het Handboek Loonheffingen 2019 nader toegelicht. De beoordeling van de gezagsverhouding is belangrijk voor de vraag of een opdrachtnemer in dienstbetrekking staat tot een opdrachtgever. Deze nadere toelichting geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers meer handvatten om zelf te beoordelen of er sprake is van een gezagsverhouding.

LEES VERDER

De waarde van een vakantiedag geeft discussie

De waarde van een vakantiedag geeft discussie_page.jpg
11 april 2019 - Een aantal jaren geleden heeft het Europese Hof in diverse arresten bepaald dat het vakantieloon niet mag worden beperkt tot het basisloon. Een werknemer moet ook tijdens zijn vakantie het gebruikelijke loon krijgen dat hij zou hebben gekregen, als hij geen vakantiedag had opgenomen. Dat betekent dat structurele toeslagen zoals onregelmatigheidstoeslagen, vergoedingen voor werken op zaterdag, zondag en feestdagen ook moeten worden gerekend tot het loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantie.

LEES VERDER

Hogere onbelaste vergoeding geven aan werknemers

Hogere onbelaste vergoeding geven aan werknemers_page.jpg
11 april 2019 - Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2.000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit heeft de ministerraad begin dit jaar besloten. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

LEES VERDER

Waar moet u op letten bij vakantie van een zieke werknemer?

Waar moet u op letten bij vakantie van een zieke werknemer_page.jpg
11 april 2019 - Zieke werknemers bouwen gedurende de twee jaar dat zij recht hebben op loondoorbetaling ook gewoon vakantiedagen op. Daar staat tegenover dat zieke werknemers die op vakantie gaan, ook vakantiedagen moeten opmaken. Van de werkgever wordt verwacht dat hij een zieke werknemer wijst op de mogelijkheid om vakantie op te nemen en dat hij dit ook opneemt in het re-integratieplan.

LEES VERDER

Innovatief en duurzaam de toekomst in?

Innovatief en duurzaam de toekomst in_page.jpg
11 april 2019 - In 2050 is de industrie circulair en wordt vrijwel geen broeikasgas meer uitgestoten. De fabrieken draaien op duurzame elektriciteit uit zon, wind en getijden, of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert zij aan de tuinbouw, utiliteitsgebouwen of woningen. Daarnaast wordt de opgewekte energie gebruikt om de elektrische auto’s van medewerkers op te laden. De industrie is naast gebruiker van energie ook producent, opslag en buffer van energie.

LEES VERDER

Personeelsplanning: Een concurrentievoordeel voor uw bedrijf

Personeelsplanning een concurrentievoordeel voor uw bedrijf_page.jpg
10 april 2019 - Het leiden van een succesvolle onderneming in de hedendaagse uiterst concurrerende markt is zeer uitdagend. De meeste ondernemers en managers moeten bijzonder gefocust zijn op financiële prestaties en cashflow om hun positie in de markt te kunnen behouden en te zorgen voor stabiliteit op de lange termijn. Dit betekent dat veel ondernemers vooral werken in hun onderneming in plaats van te werken aan de ontwikkeling en groei van hun onderneming.

LEES VERDER

Verbetervoorstellen giftenaftrek en ANBI-regeling

Verbetervoorstellen giftenaftrek en ANBI-regeling_page.jpg
10 april 2019 - Vorig jaar berichtten wij al dat het kabinet de giftenaftrek en ANBI-regelingen wenst te continueren. Om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren is een werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie).

LEES VERDER

Loonindex tot en met februari 2019

Loonindex tot en met februari 2018  _page.jpg
5 april 2019 - Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt de volgende (voorlopige) indices voor de loonontwikkeling van CAO-lonen, van alle sectoren samen, exclusief bijzondere beloningen:

LEES VERDER

De optimale fiscale structuur: continuïteit onderneming - Deel 2 van 4

De optimale fiscale structuur van een onderneming – Deel 2 van 4_page.jpg
3 april 2019 - Men heeft het vaak over ‘de ideale (fiscale) structuur’, maar bestaat deze eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is, hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming dat u heeft. In een vierluik nemen we u graag mee in de verschillende fiscale structuren die u gedurende het ondernemerschap tegen kunt komen.

LEES VERDER

Brexit: Wat zijn de fiscale gevolgen?

Brexit Wat zijn de fiscale gevolgen_page.jpg
29 maart 2019 – Nu er nog geen zicht is op een Brexit-akkoord, moet iedereen rekening houden met een No-deal Brexit. Na Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de Europese Unie en dat kan gevolgen hebben voor de belastingpositie van Britse werknemers in Nederland en vice versa.

LEES VERDER

Meer informatie?