Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Nieuwe btw-regels voor ondernemers die handel drijven binnen de EU

8 oktober 2018 - In een eerder bericht in 2017 zijn de plannen van de Europese Commissie toegelicht om per 1 januari 2022 nieuwe regels voor leveringen over de grens in te voeren. De Europese Commissie wil naar een systeem waarbij een leverancier, die goederen levert aan een afnemer / ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie, btw in rekening brengt tegen het tarief van de lidstaat van bestemming van de goederen. De btw moet dan via een één-loket-systeem worden aangegeven en betaald, in de lidstaat waar de leverancier is gevestigd.

Column | Constant in beweging met u

25 september 2018 - Volgens de Van Dale kan trots naast een negatieve, ook zeker een positieve lading hebben. Op dit moment associeer ik mijn gevoel met dit laatste, namelijk een positieve lading. Ik ben trots op de nieuwsbrief die we ook deze keer weer hebben neergezet en op de vraagstukken die we voor onze klanten mogen beantwoorden.

Transportwereld (vraag) en vluchtelingen (aanbod) in verbinding

25 september 2018 - Enige tijd geleden had ik het genoegen om kennis te mogen maken met Anas Ragheb. Anas is 43 jaar, afkomstig uit Syrië, sinds 2015 in Nederland en mag als statushouder voorlopig 5 jaar lang in Nederland wonen en werken. Anas spreekt al goed Nederlands, heeft een achtergrond als docent en trainer en heeft voor grote bedrijven binnen en buiten Syrië gewerkt. Anas heeft een plan. Hij heeft dé oplossing voor vier problemen.

Btw-gevolgen in Duitsland van (inter)nationaal goederenvervoer (Deel 1 van 3)

25 september 2018 - Als ondernemer in de transport- en logistieksector heeft u vaak te maken met complexe btw-regelingen in het buitenland. In een serie van drie artikelen beschrijven wij wat de btw-gevolgen zijn in Duitsland voor expediteurs die in Duitsland gevestigd zijn. In het eerste deel van deze driedelige serie komen de algemene aspecten aan bod van de Duitse omzetbelasting voor expediteurs of bemiddelaars in Duitsland.

Inkorting looptijd 30%-regeling tot 5 jaar; gevolgen voor de ET-regeling cao uitzendkrachten?

20 september 2018 – In het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag is gepubliceerd, wordt voorgesteld om de maximale looptijd van de 30%-regeling te verkorten tot 5 jaar. In de toelichting is aangegeven dat na verloop van de 5 jaarsperiode het niet mogelijk is om de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden. Het is nog onduidelijk of dit voorstel ook gevolgen heeft op de ET-regeling die uitzendondernemingen kunnen toepassen bij arbeidsmigranten.

Prinsjesdag 2018: Wat verandert er voor u?

Woensdag 19 september 2018 - Dinsdag 18 september was het weer Prinsjesdag. Evenals vorig jaar de Glazen koets in plaats van de Gouden koets, de hoedenparade en balkonscène, en natuurlijk het belastingpakket voor 2019. Behalve het geruchtmakende voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting bevat het belastingpakket 2019 zes wetsvoorstellen. Wat betekent het Belastingplan 2019 voor u? Lees het in de Mazars Actueel!

Hof Amsterdam: cadeaubonnencentrale kan btw op kosten in aftrek brengen

18 september 2018 - Een ondernemer die zich bezighoudt met de uitgifte, distributie en afwikkeling van cadeaubonnen kan de btw op zijn uitgaven in aftrek brengen. Dit heeft Gerechtshof Amsterdam beslist tijdens een door Mazars gevoerde procedure. Hij moet dan btw voldoen over zijn provisie-inkomsten. Dit oordeel kan het einde betekenen van een jarenlang gevoerd beleid van de Belastingdienst.

Share