Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

SLIM-subsidie: Werken op afstand - Deel 1 van 3

SLIM-subsidie Werken op afstand - Deel 1 van 3 _ Page.jpg
15 juli 2020 - De coronacrisis zorgt voor blijvende veranderingen. (Interne) processen dienen anders te worden ingericht en de manier van werken zal structureel veranderen. Per 1 september 2020 opent het nieuwe aanvraagtijdvak voor de SLIM-subsidie, een regeling die mkb-ondernemers stimuleert om te blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers. De regeling kan u helpen om gesubsidieerd een start te maken met de verandering van processen en beleid.

LEES VERDER

Andere inrichting Wtl: LIV wordt LKV jongeren

Andere inrichting Wtl LIV wordt LKV jongeren _ Page.jpg
15 juli 2020 – De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), die mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt moet helpen, wordt anders ingericht. Zo wordt onder meer het loonkostenvoordeel voor jongeren (LKV jongeren) geïntroduceerd, dat in plaats komt van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV (JLIV). De wijzigingen van de Wtl zullen naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden.

LEES VERDER

Goededoelenorganisaties en de NOW-regeling

Goededoelenorganisaties en de NOW-regeling _ Page.jpg
15 juli 2020 – Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) ingevoerd om banen en inkomens te beschermen. Deze tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden, brengt ook bij goededoelenorganisaties specifieke vragen met zich mee. In dit artikel geven wij antwoord op twee veelgestelde vragen.

LEES VERDER

De financiële en fiscale consequenties bij het verhuren van vastgoed

De financiële en fiscale consequenties bij het verhuren van vastgoed _ Page.jpg
14 juli 2020 - Steeds vaker zien wij dat vastgoedbeleggers te maken krijgen met achterstallige huurbetalingen, het verstrekken van huurkortingen, opschortingen en / of kwijtschelding van huur. Vooral in de commerciële vastgoedmarkt en specifiek voor retail zijn deze ontwikkelingen zichtbaar.

LEES VERDER

HvJ oordeelt: colocatiedienst geen verhuur van vastgoed of andere vastgoeddienst

HvJ oordeelt colocatiedienst geen verhuur van vastgoed of andere vastgoeddienst _ Page.jpg
10 juli 2020 – In meerdere EU-lidstaten is de btw-behandeling van colocatiediensten niet eenduidig. Op 2 juli 2020 oordeelde het Europese Hof van Justitie (HvJ) dat de colocatiediensten die de Finse onderneming A Oy verricht niet kwalificeren als de verhuur van vastgoed of andere vastgoeddiensten. Dit arrest biedt een mooie verduidelijking voor de praktijk.

LEES VERDER

Zet het pensioenakkoord uw pensioenregeling op z’n kop?

Zet het pensioenakkoord uw pensioenregeling op z’n kop _ Page.jpg
8 juli 2020 - In juni 2019 werd het (principe-)pensioenakkoord afgesloten door de sociale partners en het kabinet. In het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties het principeakkoord verder uitgewerkt tot een definitief akkoord. De vraag is of dit pensioenakkoord de pensioenregeling van uw onderneming op z’n kop gaat zetten.

LEES VERDER

Btw en e-commerce: nieuwe regels vanaf juli 2021

Btw en e-commerce: nieuwe regels vanaf juli 2021
26 juni 2020 – Vanaf 1 juli 2021 zullen er nieuwe btw-regels gelden voor e-commerce binnen de Europese Unie. Indien u (online) goederen verkoopt aan consumenten in de EU, dan valt uw onderneming naar verwachting binnen het bereik van de nieuwe regels. De nieuwe regels vereisen veranderingen op verschillende gebieden binnen uw onderneming.

LEES VERDER

Bestuursbesluiten via online vergaderingen: goedkeuring staatssecretaris

Bestuursbesluiten via online vergaderingen goedkeuring staatssecretarissen _ Page.jpg
1 juli 2020 – Eerder schreven wij al over de risico’s van het nemen van bestuursbesluiten op afstand. Op 15 juni 2020 is er door de staatssecretaris van Financiën een uitspraak gedaan in het kader van het mogelijke probleem dat zou ontstaan voor de toepassing van de substance-eisen.

LEES VERDER

De fiscale inrichting: het verkopen van uw transportonderneming - deel 3 van 4

shutterstock_431848417 (2).jpg
30 juni 2020 - Wat zijn de mogelijkheden om tot een fiscaal en organisatorisch gunstige structuur voor de overdracht van uw transportonderneming te komen? Dat is een vraag waar wij in deel 3 van het vierluik ‘De optimale structuur’ reeds aandacht aan hebben besteed. Daarbij zijn de mogelijkheden van inbreng in een bv en het splitsen van bedrijfsactiviteiten aan bod gekomen. In deel 3 van dit vierluik zullen wij u nader meenemen in een van de mogelijkheden om u structuur fiscaal optimaal in te richten bij een eventuele verkoop van uw onderneming.

LEES VERDER

Brexit: handelsdeal EU-VK lijkt nog ver weg

shutterstock_242657995 (3).jpg
30 juni 2020 - Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uit van de EU. Tot en met 31 december 2020 is er een overgangsperiode waarin er in principe niets verandert. Tot die tijd willen het Verenigd Koninkrijk en de EU nieuwe handelsafspraken maken die in werking zullen treden vanaf 1 januari 2021. Na diverse onderhandelingsronden is er echter nog weinig optimisme dat er een deal gesloten kan worden.

LEES VERDER

Mazars Next: de basis voor ondernemingsbeslissingen

shutterstock_439208032 (2).jpg
30 juni 2020 - Het is voor u als transportondernemer van belang om altijd een actueel inzicht in de prestaties van uw onderneming te hebben. De coronacrisis heeft deze behoefte alleen maar versterkt.

LEES VERDER

Coronacrisis _ PAge.jpg

Uw uitdagingen in de coronacrisis

De impact van het coronavirus is groot en de situatie verandert continu. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren u over relevante aandachtspunten en beschikbare maatregelen.