Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Notariële akte van levering is geen factuur

23 december 2016 - De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de notariële akte van levering géén factuur is zoals bedoeld in de btw-wetgeving. De Hoge Raad komt daarmee terug op zijn standpunt in eerdere arresten. Deze ontwikkeling is vooral van belang voor kopers van onroerende zaken die btw-aftrek voor de aankoop kunnen claimen.

Wijziging eigenrisicodragerschap WGA

12 augustus 2016 - Met ingang van 1 januari 2017 zullen werkgevers opnieuw een keuze moeten maken of zij eigenrisicodrager willen worden (of blijven) voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De verzekeringen voor de WGA-vast en de WGA-flex worden samengevoegd. Deze wijziging heeft gevolgen voor iedere werkgever.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

1 september 2016 - Volgend jaar zullen ondernemers een keuze moeten maken of zij eigenrisicodrager willen worden (of blijven) voor de Ziektewet en WGA-totaal. Als eigenrisicodrager voert u zelf de Ziektewet uit. Zo heeft u controle over het hele proces.

Staatssecretaris Wiebes wil af van BPM

Onlangs heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën opnieuw laten weten de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) graag zo snel mogelijk te zien verdwijnen. Zijn Autobrief II ziet hij als een belangrijke stap in de goede richting. Hierdoor wordt de BPM vanaf 2017 alvast met 15% verlaagd. Verdere afbouw laat Wiebes over aan het volgende kabinet.

Autobelastingen 2017-2020

14 juli 2016 - Begin juli heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen. Hiermee zijn de eerder voorgestelde plannen voor de autobelastingen tussen 2017 en 2020 definitief geworden. Door Autobrief II moeten de autobelastingen eenvoudiger worden en zorgen voor een meer stabiele stroom aan belastinginkomsten en extra milieuwinst.

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid ESF

2 augustus 2016 - Het is voor iedere onderneming een uitdaging om medewerkers gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te houden. Projecten die deze duurzame inzetbaarheid stimuleren konden afgelopen jaar in aanmerking komen voor de subsidie ‘ESF Duurzame Inzetbaarheid’. Er zijn toen 3.100 subsidieaanvragen gedaan, samen goed voor ruim 30 miljoen euro.

Share