Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Consultatievoorstel: Mogelijk einde van de privacy van donateurs van goede doelen organisaties

Mogelijk einde van de privacy van donateurs_page.jpg
4 januari 2019 - Op 21 december jl. is een internetconsultatie van start gegaan die – als een wet volgens het consultatievoorstel wordt aangenomen – een einde zal maken aan de privacy van een grote groep donateurs van goede doelen organisaties.

LEES VERDER

Verkorting looptijd 30%-regeling en overgangsrecht

Verkorting looptijd 30%-regeling en overgangsrecht page.jpg
28 december 2018 – Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingpakket 2019. Hierin is onder meer een verkorting van de (maximale) looptijd van de 30%-regeling voorzien van acht naar vijf jaar. Voor bestaande gevallen geldt de verkorting pas vanaf 1 januari 2021, tenzij de huidige looptijd eerder eindigt.

LEES VERDER

Inzicht bedrijfsactiviteiten: wijzigingen NEN 4400-1 en NEN 4400-2 │SNA-keurmerk

SNA voor bedrijfsactiviteiten page.jpg
7 december – Met ingang van 1 januari 2019 worden er wijzigingen in het SNA-keurmerk doorgevoerd (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Vanaf deze datum zult u verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd inzichtelijk uit uw administratie moeten laten blijken.

LEES VERDER

Ubo zijn als bestuurder van een not-for-profit stichting of vereniging, wat betekent dat voor u?

UBO-nfp-page.jpg
7 december 2018 - Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd en wel zodanig dat ook voor stichtingen en verenigingen een ultimate beneficial owner (ubo) vastgesteld moet worden. Dit onderwerp leeft binnen de not-for-profit sector. Daarom even kort op een rij wat een ubo ook al weer is en wat de gevolgen voor u als bestuurder zijn wanneer u als ubo wordt aangemerkt.

LEES VERDER

Gewijzigde toepassing btw-nultarief bij zeeschepen

Wijziging toepassing btw-nultarief bij zeeschepen_page.jpg
4 februari 2019 - Sinds 1 januari 2019 is de toepassing van het btw-nultarief bij leveringen en diensten van / aan zeeschepen aangescherpt. In een onlangs eind vorig jaar gepubliceerd besluit van de staatssecretaris zijn de concrete voorwaarden voor toepassing van het btw-nultarief met betrekking tot, onder meer, zeeschepen vermeld.

LEES VERDER

Verruiming btw-sportvrijstelling

Verruiming btw-sportvrijstelling _ Page.jpg
30 november 2018 - Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling aangepast. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor onder andere gemeenten. Door het verruimen van de sportvrijstelling per 1 januari 2019, vervalt in veel gevallen het recht op btw-aftrek op kosten met betrekking tot sportaccommodaties. Gemeenten kunnen, om dit btw-nadeel te beperken, tot 30 april 2019 een specifieke uitkering sport aanvragen.

LEES VERDER

Werken met zzp’ers: wijziging NEN 4400-1 en NEN 4400-2 │SNA-keurmerk

Wijzigingen SNA-keurmerk story.jpg
20 november 2018 – Met ingang van 1 januari 2019 worden er wijzigingen in het SNA-keurmerk doorgevoerd (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Als uw onderneming werkzaamheden uitbesteedt of opdrachten verstrekt aan zzp’ers, dan zijn deze wijzigingen voor u relevant.

LEES VERDER

Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2017

Goede Doelen 2017_page.jpg
16 november 2018 - Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland publiceert jaarlijks het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van de brancheorganisatie. Het meest recente onderzoek over de cijfers van 2017 staat sinds kort online. Mazars heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de onderzoeksgegevens van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

LEES VERDER

IORP II: Impactvolle wijzigingen voor pensioenfondsen op komst

IOPR II_page.jpg
16 november 2018 - Bent u werkzaam in de pensioensector? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk van de IORP II-richtlijn gehoord. Op 18 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘implementatie IORP II-richtlijn’ aangenomen. Het voorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht. Wat zijn de belangrijkste aanstaande wijzigingen voor pensioenfondsen? En wat kan Mazars mogelijk voor u betekenen bij de implementatie van deze richtlijn?

LEES VERDER

Analyse van de solvabiliteit en de financiële toestand van Europese verzekeraars- en herverzekeraars

SFCR Study 2018 - 1086x202
Voor het tweede jaar op rij heeft Mazars een onderzoek uitgevoerd naar rapporten over de solvabiliteit en de financiële staat van Europese verzekeraars en herverzekeraars. De analyse is dit jaar uitgebreid met 15 Europese maatschappijen die onder de op 1 januari 2016 van kracht geworden Solvency II-richtlijn vallen.

LEES VERDER

Meer informatie?