Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Invoering Wet beveiliging netwerken en informatiesystemen (Wbni)

17 september 2018 – De invoering van de Wet beveiliging netwerken en informatiesystemen (Wbni) op 9 november 2018 is de Nederlandse vertaling van de Europese Richtlijn op het gebied van cybersecurity (EU Network and Information Security Directive 2016/1148, ook wel aangeduid als NIS directive). Het is de eerste stap van de Europese Unie waarbij wettelijke maatregelen worden ingevoerd om de cybersecurity binnen de gehele Unie te bevorderen en de regelgeving op dit gebied te harmoniseren.

Leadership in Corporate Sustainability Survey

12 september 2018 - Mazars heeft, in samenwerking met Board Agenda en INSEAD, een survey opgesteld met als thema ‘Leadership in Corporate Sustainability’. Dit internationale onderzoek richt zich op de impact die bedrijven hebben op de omgeving, het klimaat, de mensen en de maatschappij. Oftewel: hoe zijn de producten en processen en de manier waarop het duurzame beleid is geïntegreerd in het bedrijfsbeleid en strategie van invloed op ‘sustainability’ / duurzaamheid?

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en leveren (fiscaal) veel op

5 september 2018 - Vandaag is het de Dag van de Liefdadigheid en niet geheel toevallig ook de sterfdag van Moeder Teresa. Met deze dag willen de Verenigde Naties aandacht vragen voor de noodzaak van liefdadigheidswerk zoals vrijwilligerswerk. Zonder deze vrijwilligers hebben veel goede doelen immers geen bestaansrecht. Om vrijwilligerswerk te stimuleren bestaan er enkele bijzondere fiscale regelingen waar organisaties gebruik van kunnen maken. Maar wat houden deze regelingen in en welke trends zijn er in de vrijwilligerswereld?

Mazars Den Haag opent haar deuren voor kunstliefhebbers

29 augustus 2018 - Van 20 tot en met 23 september 2018 kan publiek in Den Haag aan de Lange Vijverberg kennismaken met kunst en cultuur van ongekend hoog niveau. Het cultureel evenement Masterly The Hague vindt dan plaats. Het kantoorpand van Mazars Den Haag is één van de drie monumentale panden waar de kunstobjecten bezichtigd kunnen worden.

50% subsidie op HR-projecten via het Europees Sociaal Fonds

28 augustus 2018 - Om als organisatie goed voorbereid te zijn op de toekomst is het van belang aandacht te besteden aan de inzetbaarheid van medewerkers middels goed werkend HR-beleid. Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen HR-projecten voor 50 procent gesubsidieerd worden. De HR-projecten moeten duurzame inzetbaarheid stimuleren, hier vallen vrijwel alle activiteiten onder betreft instroom, doorstroom en uitstroom. Dit is het grootste deel van de HR-activiteiten.

Btw-aftrek op business seats en skyboxen

24 augustus 2018 - Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over de toepassing van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) met betrekking tot business seats. Uit de uitspraak blijkt dat een goede administratie cruciaal is voor een correcte en optimale btw-aftrek met betrekking tot uitgaven voor gehuurde business seats / skyboxen. Weet u wat u moet documenteren?

Afwijkende beslistermijn bij bezwaar tegen beschikking Lage Inkomensvoordeel (LIV)

23 augustus 2018 – De meeste werkgevers hebben inmiddels de definitieve beslissing met betrekking tot de toekenning van het Lage Inkomensvoordeel over 2017 ontvangen. Normaal gesproken geldt er een beslistermijn van 6 weken wanneer u een bezwaar indient bij de Belastingdienst. In het geval van bezwaar tegen het toegekende Lage Inkomensvoordeel geldt er echter een afwijkende beslistermijn van 26 weken.

Buitenlandse btw betaald? Vraag het nu terug!

23 augustus 2018 - Heeft u als ondernemer in 2017 buitenlandse btw betaald over goederen en diensten die u heeft gekocht in een ander EU-land, terwijl u daar niet gevestigd of btw verschuldigd bent? Dan kunt u deze btw (digitaal) terugvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u vóór 1 oktober 2018 actie ondernemen.

Share