Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Sociale verzekeringen: Hoe zit dat na Brexit?

Sociale verzekeringen Hoe zit dat na Brexit
28 maart 2019 - Binnen Europa is de zogenaamde coördinatieverordening (Verordening 883/2004) van toepassing. In deze Verordening is geregeld in welk land iemand sociaal verzekerd is gedurende een uitzending of wanneer iemand in meerdere landen werkt. Daarnaast is in deze Verordening geregeld hoe het werkt met grensoverschrijdende betaling van sociale verzekeringsuitkeringen. Is deze Verordening echter nog van toepassing na de Brexit?

LEES VERDER

Sustainability: Mogelijk gemaakt door technologie

sustainability: Mogelijk gemaakt door technologie_page.jpg
27 maart 2019 - De Economist Intelligence Unit (EIU) heeft een serie door Mazars gesponsorde artikelen geschreven over de rol van regelgeving en technologie in relatie tot duurzaamheid. In dit artikel staat de razendsnel toenemende inzet van technologieën bij praktijken en rapportage in verband met duurzaamheid centraal: van datamining op milieu-, sociaal en governancegebied (ESG) tot de inzet van blockchain bij verkiezingen.

LEES VERDER

Sustainability: De discussie naar een hoger niveau

Duurzaamheid  De discussie naar een hoger niveau_page .jpg
27 maart 2019 - Om licht te werpen op een onderwerp dat Mazars na aan het hart ligt vroegen we de Economist Intelligence Unit (EIU) onderzoek te doen naar de relatie tussen regelgeving en duurzaamheid. In dit artikel wordt onderzocht hoe duurzaamheid via regelgeving kan worden gemeten én gestimuleerd. Ook wordt ingegaan op de verschillen tussen landen en regio's als het gaat om de invoering van duurzame praktijken.

LEES VERDER

Vrij verkeer van werknemers na Brexit: Wie heeft een vergunning nodig?

Vrij verkeer van werknemers na Brexit Wie heeft een vergunning nodig _ Page.jpg
27 maart 2019 - Nu de Brexit is uitgesteld mogen werknemers met een Britse nationaliteit nog vrij in Nederland wonen en werken. Werknemers met een nationaliteit van een land in de Europese Unie kunnen ook nog zonder vergunning in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken, maar welke vergunningen zijn er nodig na de Brexit?

LEES VERDER

Deelname aan cursus btw-belast in het land waar de cursus plaatsvindt

Waar ligt de btw-verplichting voor cursussen die plaatsvinden in een andere _ Page.jpg
25 maart 2019 – Waar ligt de btw-verplichting voor cursussen die plaatsvinden in een andere lidstaat? Onlangs heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het deelnemen aan een cursus niet los kan worden gezien van ‘toegang verlenen tot een evenement’. Als gevolg hiervan is de ‘plaats van dienst’ van cursussen, seminars en conferenties gelegen daar waar het evenement plaatsvindt. Wat betekent dit voor u als ondernemer voor uw btw-verplichting?

LEES VERDER

Wel uitstel, (nog) geen afstel voor Brexit

Wel uitstel, (nog) geen afstel voor Brexit _ Page.jpg
25 maart 2019 - De Brexit is uitgesteld tot 22 mei 2019 indien het Verenigd Koninkrijk voor 12 april 2019 een nieuw Brexit voorstel aan de landen van de Europese Unie presenteert. Gebeurt dit niet, dan is er een No-deal Brexit (harde Brexit) op 12 april a.s. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om u voor te bereiden op de wijzigingen die eraan komen voor uw onderneming en uw werknemers.

LEES VERDER

Einde aan discussies over lenen bij eigen vennootschap?

Excessief lenen_page.jpg
22 maart 2019 - In de praktijk komt het vaak voor dat leningen bij de eigen BV worden afgesloten in plaats van dividend uit te keren of loon te genieten. Ook zien wij en de wetgever dat er veel discussies worden gevoerd over de zakelijkheid van deze leningen. Maar wat betekent dit nu voor u als ondernemer?

LEES VERDER

Beoordelingen na invoering van de WNRA

Beoordelingen na invoering van de WNRA_page.jpg
20 maart 2019 - Beoordelingen worden vaak gebruikt om over te kunnen gaan tot rechtspositionele maatregelen (zoals bijvoorbeeld herplaatsing of ontslag). In het onderwijs zal dit als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 veranderen. Na de invoering van de wet toetst aanvullend een externe instantie (het UWV of de kantonrechter) vooraf of een ontslag terecht is. Bij een ontslag om bedrijfseconomische of organisatorische redenen of langdurige ziekte toetst het UWV of het ontslag mag worden doorgezet.

LEES VERDER

Lancering Atlas Governance Pensioenfondsen

Lancering Atlas Governance Pensioenfondsen_page.jpg
20 maart 2019 - Mazars heeft in samenwerking met Nationaal Register, APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Pensioenfederatie, SPO, Sprenkels & Verschuren en Vereniging Intern Toezicht Pensioensector de nieuwe Atlas Governance Pensioenfondsen ontwikkeld.

LEES VERDER

De aandeelhouderswaarde: hoe zit het in elkaar?

De aandeelhouderswaarde hoe zit het in elkaar_page.jpg
20 maart 2019 – Vrijwel elke ondernemer is bekend met de standaard indicatoren die gebruikt worden om de prestaties van een onderneming te meten. Vaak worden omzet, EBITDA en winst genoemd als de belangrijkste factoren om de gezondheid van de onderneming aan te tonen. Echter, ons onderzoek onder ondernemers toont een andere indicator aan, die minder vaak gebruikt wordt, maar minstens als zo belangrijk kan worden gezien.

LEES VERDER

Meer informatie?