ANBI: Publiceer financiële gegevens vóór 1 juli

15 mei 2018 - Vergeet u niet om vóór 1 juli aanstaande de financiële gegevens over 2017 te publiceren op internet? Sinds 2014 bent u als ANBI verplicht om onder andere uw financiële gegevens online te publiceren. Wilt u uw ANBI-status behouden? Dan moet u ervoor zorgen dat de op internet gepubliceerde informatie actueel is. Daarbij moet u de financiële gegevens jaarlijks binnen zes maanden ná afloop van het boekjaar openbaar maken.

Wat moet u als ANBI in ieder geval publiceren?

Loopt uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u uw financiële gegevens over 2017 dus vóór 1 juli 2018 publiceren.

Wat moet u als ANBI in ieder geval publiceren?

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting hierop.

Het is dus niet noodzakelijk om de volledige jaarrekening te publiceren. Ook een accountantsverklaring is niet vereist. U bepaalt in zekere mate zelf welke gegevens u publiceert.

Uitzondering vermogensfondsen en kerken

Voor zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen geldt een uitzondering. Deze hoeven geen balans te publiceren. Wel moeten zij een (verkorte) staat van baten en lasten met een toelichting publiceren en een overzicht van de voorgenomen bestedingen inclusief een toelichting daarop.

Mazars ANBI-desk

Organisaties met een ANBI-status hebben te maken met diverse verplichtingen en uitdagingen. Naast de publicatieplicht is er steeds strengere regelgeving rondom verslaggeving. Ook hebben ondernemende ANBI’s te maken met de mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en btw.

Het krijgen en behouden van de ANBI-status is een grote uitdaging. U wilt snel weten of u voor de status in aanmerking komt of dat u de status behoudt. Met onze ANBI-quickscan ontdekt u snel of uw organisatie nog aan de voorwaarden voldoet.

Iedere ANBI kampt met vraagstukken die om een specifieke en op maat gemaakte aanpak vragen. De specialisten van Mazars hebben daarom hun krachten gebundeld in de ANBI-desk. Zowel bij financiële als bij fiscale vraagstukken helpen wij u graag om uw risico’s te beperken en uw kansen te benutten.

Meer weten? 

Heeft u vragen over de publicatie van uw financiële gegevens over 2017? Publiceert u bijvoorbeeld de juiste gegevens, en niet te veel of juist te weinig informatie? Of is uw jaarrekening nog niet definitief en zoekt u naar een passende oplossing? Neem dan contact op met Rosalie van der Wel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 17. Zij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Onze sectoren

ANBI-Desk

ANBI Desk

ANBI-Desk

Mazars ANBI-Desk: Advies op maat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Organisaties met een...

Meer informatie?