Afwijkende beslistermijn bij bezwaar tegen beschikking Lage Inkomensvoordeel (LIV)

23 augustus 2018 – De meeste werkgevers hebben inmiddels de definitieve beslissing met betrekking tot de toekenning van het Lage Inkomensvoordeel over 2017 ontvangen. Normaal gesproken geldt er een beslistermijn van 6 weken wanneer u een bezwaar indient bij de Belastingdienst. In het geval van bezwaar tegen het toegekende Lage Inkomensvoordeel geldt er echter een afwijkende beslistermijn van 26 weken.

De meeste werkgevers hebben inmiddels de definitieve beslissing met betrekking tot de toekenning van het Lage Inkomensvoordeel over 2017 ontvangen. Deze beslissing is voor bezwaar vatbaar. Wanneer u een bezwaar indient bij de Belastingdienst geldt er doorgaans een beslistermijn van 6 weken. Deze termijn mag eenzijdig met 6 weken worden verlengd. Dit is bepaald in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Afwijkende beslistermijn

Voor de Wet Tegemoetkoming loondomein, waar het Lage Inkomensvoordeel onder valt, geldt echter een afwijkende beslistermijn. De Belastingdienst beslist uiterlijk binnen 26 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn op uw bezwaar. De reden voor deze langere beslistermijn is dat de Belastingdienst eerst met het UWV in overleg moet voordat een uitspraak gedaan kan worden. Het UWV heeft namelijk de voorlopige (eerste) berekening van het Lage Inkomensvoordeel opgesteld. De definitieve berekening is opgesteld door de Belastingdienst.

Let op! De termijn waarbinnen u bezwaar kunt indienen tegen de definitieve beslissing van de Belastingdienst bedraagt 6 weken. Dit is gerekend vanaf de eerstvolgende dag nadat de beslissing is afgegeven. Heeft u nog geen bezwaar ingediend, maar bent u dit wel van plan? Dan moet u direct actie ondernemen, aangezien de bezwaartermijn binnenkort verstrijkt. 

Meer weten?

Heeft u vragen over het Lage Inkomensvoordeel of bent u het niet eens met de toekenning die u van de Belastingdienst heeft ontvangen? Neem dan contact op met Niels Raaphorst (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 03) of met (Christina Akker per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 30). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Loonkostenvoordeel

Markt

Flexwerken_Mazars

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers...