Bent u klaar voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

19 december 2019 - Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans in werking: de Wab. Het wordt aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden, terwijl flexibel werk duurder wordt. Maar wat moet u hier concreet voor regelen? In dit artikel besteden we aandacht aan twee Wab-actualiteiten en de te nemen acties die belangrijk zijn voor u als werkgever.

Acties Wab

In een eerder artikel heeft u kunnen lezen wat de impact van de Wab is op uw personeelsplanning, beoordeling en dossieropbouw. In dit artikel zullen we dieper ingaan op twee concrete acties.

Actie 1: Leg alle dienstverbanden voor onbepaalde tijd schriftelijk vast vóór 1 april 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van het type arbeidscontract. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een vaste arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. De voorwaarde is dat een werknemer getekend heeft voor het vaste arbeidscontract. Een bevestigingsbrief van de werkgever is dus niet voldoende, omdat beide partijen een handtekening moeten zetten.

In de praktijk krijgen veel werknemers eerst een tijdelijk contract, dat later mondeling, stilzwijgend of met een eenzijdige bevestigingsbrief wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Voor de toepassing van de lage WW-premie is dit niet voldoende.

Om toch in aanmerking te komen voor de lage WW-premie is er een overgangsperiode in het leven geroepen. Uiterlijk vóór 1 april 2020 zal u voor deze werknemers een ondertekend arbeidscontract of addendum in uw loonadministratie moeten hebben.

Actie 2: Doe een aanbod van een vast aantal uren aan uw oproepkrachten vóór 1 februari

Oproepkrachten hebben vanaf 1 januari 2020 na 12 maanden recht op een contract met een vast aantal uren. Als werkgever bent u verplicht een schriftelijk aanbod te doen van het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden. Bij oproepkrachten die al 12 maanden of langer bij u werkzaam zijn, dient u dit aanbod al vóór 1 februari 2020 te doen. Wanneer u geen aanbod doet, kan de oproepkracht aanspraak maken op deze gemiddelde uren en voor deze uren een loonvordering indienen. Aangezien deze met terugwerkende kracht kan worden ingediend, kunnen de kosten hiervan hoog oplopen.

Mazars kan u helpen

Voor beide acties kunnen de specialisten van Mazars u ondersteunen bij het opstellen van een addendum bij omzetting van een contract naar onbepaalde tijd en bij het doen van een aanbod voor vaste arbeidsomvang en het opstellen van een nieuw arbeidscontract.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten wat de toepassing van de Wab us binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Judy van Adrichem per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 44 of met Hester Rodenburg per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 03. Zij helpen u graag verder.