Betaalt u de juiste sectorpremie?

9 maart 2017 - Werkgevers en uitzendbureaus hebben met diverse werkgeverslasten te maken, waaronder de premies werknemersverzekeringen. De premie die u moet afdragen wordt deels bepaald door de sector waarin de onderneming is ingedeeld. Er zijn meer dan 60 sectoren en elke sector kent zijn eigen sectorpremie.

Bespaar kosten met een juiste indeling

In 2017 variëren deze premies van 0% voor een mortelbedrijf tot zelfs maximaal 12,38% voor een schildersbedrijf. Hoe zorgt u ervoor dat u correct bent ingedeeld, zodat u onnodige kosten kunt besparen? Recent is via een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) meer bekend geworden over het beleid dat de Belastingdienst hanteert bij het indelen van ondernemingen in de juiste sector. Ook u kunt hier gebruik van maken.

Hoe wordt uw onderneming ingedeeld?

Wanneer u een onderneming opricht wordt u door de Belastingdienst - per beschikking – in een sector ingedeeld. De Belastingdienst baseert de sectorindeling onder andere op de informatie die u heeft verstrekt bij de oprichting.

Waarom controleren?

Het kan voorkomen dat de aard of omvang van uw onderneming in de loop der jaren is gewijzigd. Hierdoor hoort uw onderneming mogelijk niet meer thuis in de sector waarin u bent ingedeeld. Als werkgever moet u dergelijke wijzigingen zelf doorgeven. Dit kan immers impact hebben op de premie werknemersverzekeringen die u moet afdragen.

Concernaansluiting

Een onderneming met meerdere vennootschappen kan op verzoek een concernaansluiting krijgen. Dit betekent dat alle vennootschappen tot één en dezelfde sector worden gerekend, ook al horen de bedrijven thuis in verschillende sectoren. Een concernaansluiting kan voordelig uitpakken en tot een lagere premielast leiden. Wilt u in aanmerking komen voor een concernaansluiting? Dan moet de groep een economische of organisatorische eenheid vormen.

Uitzendbureaus: maak gebruik van de ‘vaksector’

Ook voor uitzendbureaus is een juiste sectorindeling van groot belang. De sector uitzendbedrijven kent namelijk een hoge sectorpremie. Deze premie is onderdeel van de kostprijs. Uitzendbureaus kunnen ingedeeld worden in de zogenaamde ‘vaksector’. Dit kan uw onderneming een flinke besparing opleveren. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan moeten de werkzaamheden van de uitzendkrachten voor tenminste 50% (van de loonsom) toe te rekenen zijn aan een bepaalde sector. Ook de soort uitzendovereenkomst is relevant.

Let op: sectorindeling staat los van de vraag onder welke cao of pensioenregeling een onderneming valt. Het is een belangrijk aandachtspunt als gekeken wordt naar de mogelijkheden van indeling in een andere sector.

Meer weten over de sectorindeling en sectorpremies? 

Wilt u controleren of uw onderneming in de juiste sector is ingedeeld of heeft u vragen over de sectorpremies? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail (of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.  

Share