Bijzonder uitstel van betaling - nieuwe ontwikkelingen

20 maart 2020 - Vanaf 19 maart 2020 krijgen ondernemers met liquiditeitsproblemen, als gevolg van de coronacrisis, drie maanden uitstel van betaling voor vennootschaps-, inkomsten-, omzet- (btw) en loonbelasting. De aanvraag voor een bijzonder uitstel van betaling hoeft niet langer te worden ondersteund door een motivatiebrief die de redenen voor een uitstel rechtvaardigt.

Dit uitstelverzoek kan echter pas worden gedaan nadat de belastingaangifte is ingediend en de (aanvullende) aanslag is ontvangen. Zodra het verzoek tot uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, zet de Belastingdienst de incasso stop. Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken, onderzoeken we nog hoe we dit verder kunnen vormgeven.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Mazars contactpersoon. Deze kan u desgewenst ondersteunen bij het indienen van aanvragen of u in contact brengen met onze specialisten. Wij helpen u graag verder.

Stel uw vraag

Wij staan uiteraard tot uw beschikking om u waar nodig te ondersteunen bij uw huidige uitdagingen...

Meer informatie?