Update: Bijzonder uitstel van betaling - nieuwe ontwikkelingen

29 april 2020 - Vanaf 19 maart 2020 krijgen ondernemers met liquiditeitsproblemen, als gevolg van de coronacrisis, drie maanden uitstel van alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing en energie- en andere milieubelastingen.

Voor al deze belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 19 juni 2020. De aanvraag voor een bijzonder uitstel van betaling hoeft niet langer te worden ondersteund door een motivatiebrief die de redenen voor een uitstel rechtvaardigt. Dit verzoek kan echter pas worden gedaan nadat de belastingaangifte is ingediend en de (aanvullende) aanslag is ontvangen. Zodra het verzoek tot uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, zet de Belastingdienst de incasso stop.

Bij de aanvraag van bijzonder uitstel van betaling van loonheffingen en omzetbelasting is een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig. Het verzoek om uitstel van betaling wordt gezien als een melding van betalingsonmacht. De Belastingdienst beoordeelt deze melding van betalingsonmacht en u krijgt daarover apart een bericht. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomstige tijdvakken. Wij adviseren de melding betalingsonmacht voor pensioenpremies wel te blijven doen indien deze niet meer betaald kunnen worden vanwege betalingsonmacht.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het bijzonder uitstel van betaling? Neem dan contact op met Mark Lucas Luijckx per email of per telefoon +31 (0)88 277 10 05. Hij helpt u graag verder.

Stel uw vraag

Wij staan uiteraard tot uw beschikking om u waar nodig te ondersteunen bij uw huidige uitdagingen...

Meer informatie?