Bijzonder uitstel van betaling: terugbetalen belastingschuld in 24 maanden

2 september 2020 - Veel ondernemingen hebben als gevolg van betalingsproblemen door de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling aangevraagd bij de Belastingdienst. Tot 1 oktober 2020 kan een onderneming nog een nieuwe aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden aanvragen, of kan een eerdere aanvraag met drie maanden worden verlengd. Wat gebeurt er na 31 december 2020 met de openstaande belastingschuld?

Betalingsregeling

De Belastingdienst heeft op 28 augustus 2020 aangegeven dat er een ruime betalingsregeling komt. Ondernemingen krijgen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om de openstaande belastingschuld af te lossen. Gedurende 24 maanden dient elke maand een vast bedrag te worden betaald. Sneller afbetalen kan natuurlijk, bijvoorbeeld door extra aflossingen.

Tijdlijn correspondentie Belastingdienst

In september 2020 stuurt de Belastingdienst een brief waarin ondernemingen uitgebreid worden geïnformeerd over de betalingsregeling.

In december 2020 ontvangt u vervolgens een brief van de Belastingdienst met daarin:

  • Een voorlopig overzicht van de belastingschuld.
  • De voorwaarden van de betalingsregeling.
  • Het maandbedrag van de betalingsregeling.

In maart 2021 stuurt de Belastingdienst een brief waarin het volgende wordt vermeld:

  • Een definitief overzicht van de belastingschuld.
  • (Eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling.

Invordering

Het tarief van de invorderingsrente blijft tot en met 1 december 2021 0,01%. Mocht het nakomen van de aflossingsverplichting op grond van de betalingsregeling voor u niet haalbaar blijken te zijn, dan kan met de Belastingdienst worden overlegd over een passende oplossing. Voor de betalingsverplichtingen die na afloop van het bijzonder uitstel van betaling ontstaan, gelden de reguliere regels rondom betalingsuitstel en betalingsregelingen.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30 of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.

Gerelateerd

Coronacrisis _ PAge.jpg

Uw uitdagingen in de coronacrisis

De impact van het coronavirus is groot en de situatie verandert continu. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren u over relevante aandachtspunten en beschikbare maatregelen.