Compensatie transitievergoeding

31 maart 2020 - Vanaf 1 april 2020 is de Wet compensatie transitievergoeding (Wct) van kracht. Dit betekent dat werkgevers vanaf die datum bij het UWV compensatie kunnen aanvragen voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn wanneer zij een werknemer ontslaan die ten minste 2 jaar arbeidsongeschikt is.

Aanvragen compensatie transitievergoeding

De overheid hoopt met deze regeling werkgevers te stimuleren om eerder tot beëindiging van (slapende) dienstverbanden over te gaan, zodat werknemers aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding.

Als werkgever kom je voor de compensatie in aanmerking wanneer er een transitievergoeding is betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of wanneer je een vergoeding hebt betaald op grond van een gesloten beëindigingsvergoeding met de werknemer.

De regeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Er dient hierbij wel aantoonbaar voldaan te zijn aan de voorwaarden dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, de werknemer recht had op een transitievergoeding en dat deze vergoeding aan de werknemer betaald is.

Voor een compensatie aanvraag van een transitievergoeding die op of na 1 april 2020 wordt betaald, geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de vergoeding moet worden ingediend. Het aanvragen van deze compensatie kan via het werkgeversportaal van het UWV, waar eHerkenning voor nodig is.

Mazars helpt u graag

Heeft u tussen 1 juli 2015 en vandaag een transitievergoeding betaald na de beëindiging van het dienstverband van een langdurig zieke medewerker? De specialisten van Mazars HR Services helpen u graag met het aanvragen van de compensatieregeling. Heeft u een langdurig zieke medewerker in dienst? Ook in deze situatie adviseren wij u graag.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over deze compensatieregeling? Neem dan contact op met Palmyra Fambach per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 18. Zij helpt u graag verder.

Gerelateerd

HR Services - Mazars _ Page.jpg

HR Services

Om optimaal te presteren met uw onderneming, is het van belang dat u deze goed inricht. Want alleen in de juiste omstandigheden komen uw medewerkers tot bloei. De HR-specialisten van Mazars begrijpen dat HR het hart is van uw onderneming. Zij helpen u om uw organisatiestructuur goed neer te zetten, ondersteunen u met HR-zaken en adviseren over mogelijke verbeteringen.