Werkgevers dienen tijdig de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein te controleren

19 maart 2020 - Indien een werkgever in aanmerking komt voor een tegemoetkomingen in het kader van de Wtl dan heeft de werkgever onlangs van het UWV een voorlopige berekening Wtl ontvangen.

Tegemoetkomingen Wtl

De Wtl kent drie tegemoetkomingen voor werkgevers met als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Het gaat om de volgende tegemoetkomingen:

  1. Loonkostenvoordelen (LKV)  
  2. Lage-inkomensvoordelen (LIV)  
  3. Jeugd-LIV

Controle voorlopige berekening

Op de voorlopige berekening Wtl worden de loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordelen gespecificeerd weergegeven waarop de werkgever over 2019 recht heeft. Hier kunnen echter afwijkingen op staan en er kunnen gegevens missen waardoor werkgevers mogelijk voordelen missen. Het is daarom belangrijk om de voorlopige berekening altijd door uw /salarisverwerker/belastingadviseur  te laten controleren.

Laat de controle zo spoedig mogelijk doen, door de voorlopige berekening en specificatie van het UWV direct aan uw salarisverwerker/belastingadviseur  aan te bieden. Het is namelijk mogelijk om tot 1 mei 2020 bij de Belastingdienst, via de aangifte loonheffingen, correcties door te voeren, zodat de voordelen juist kunnen worden meegenomen in de definitieve berekening die de werkgever in juli 2020 zal ontvangen. Correcties die na 1 mei 2020 door de Belastingdienst worden ontvangen geven geen recht meer op een wijziging in de hoogte van het loonkostenvoordeel.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de controle van de berekening of over de Wtl? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van de salarisadministratie, of neem contact op met Erik Burghout per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 22 40. Zij helpen u graag verder.