Corporate Finance Actueel januari 2019

Hoewel er veel onzekerheid heerst, is het onze verwachting dat 2019 wederom een goed jaar zal zijn voor fusies en overnames. We merken nog steeds dat er veel belangstelling is voor mooie ondernemingen en dat prijzen goed zijn. Dit mede doordat de kassen van investeerders goed gevuld zijn en het moeilijk is de middelen goed renderend te investeren. Net als in het verleden blijft het van belang een transactie grondig en professioneel voor te bereiden zodat de te verkopen onderneming optimaal gepresenteerd wordt. Vergeet daarbij de emotie niet. Een onderschatte factor voor het succesvol afronden van een transactie blijft die van de emoties. Keer op keer blijkt dat in het werkveld van fusie en overnames emoties een essentiële rol spelen bij een transactie in het middensegment. Gunning en het juiste ‘gevoel’ zijn essentieel.

 

In dit nummer:

Earn out: Taart met slagroom of bittere nasmaak?

31 januari 2019 - Earn out regelingen zijn als slagroom op de taart: ze maken de transactie extra speciaal! Onze stelling is dat een transactie zonder earn out prima moet zijn en de verkoper tevreden zou moeten stellen. Dus: bij voorkeur geen earn out.

Synergievoordelen; realiteit of illusie?

31 januari 2019 - Synergievoordelen worden door kopers vaak gebruikt als argument bij het doen van een strategische overname. Door het combineren van ondernemingen kan ‘extra’ waarde gecreëerd worden. De vraag is in hoeverre deze waarde daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Zonder financiering geen transactie

31 januari 2019 - Een van de belangrijke aspecten bij iedere transactie, zo niet de belangrijkste, is de koopsom en dan in het bijzonder de financiering daarvan. Zeker in de huidige tijd waarin banken onder druk van toezichthouders en internationale regelgeving minder risico’s kunnen en mogen nemen, wordt de rol van alternatieve financieringsbronnen als crowdfunding, lease, factoring, mezzanine of informal investors groter. Uiteindelijk is het dus voor zowel koper als verkoper relevant om na te denken over de financierbaarheid van de transactie, immers zonder financiering geen transactie!

Share