Fiets van de zaak wordt per 2020 aantrekkelijker

8 oktober 2019 - Fietsen is gezond, goed voor het milieu en het vermindert de files. Om werknemers te stimuleren naar het werk te gaan fietsen, zijn de regels versimpeld met ingang van 2020.

Fiets van de zaak

Als een werkgever een fiets aan een werknemer ter beschikking stelt, dan blijft de fiets het eigendom van de werkgever. In dat geval is bijtelling wegens privégebruik aan de orde. Deze bijtelling bedraagt 7% van de consumentenadviesprijs, oftewel de oorspronkelijke nieuwwaarde van de fiets. De regeling werkt ongeveer hetzelfde als de bijtelling privégebruik voor een auto van de zaak. In de praktijk zal er dan sprake zijn van een zeer geringe belastingdruk voor de werknemer. Een fiets van de zaak kan desgewenst ter beschikking worden gesteld naast een auto van de zaak.

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) wordt als werknemer gekwalificeerd. In dit kader is het mogelijk aan een DGA een fiets ter beschikking te stellen.

Als er sprake is van een (vaste) onbelaste vergoeding voor woon-werk verkeer dan mag deze vergoeding, indien er sprake is van een fiets van de zaak, niet langer onbelast worden uitbetaald. Ook al worden de woon-werkverkeer ritten met de auto uitgevoerd. Dit is een keuze van de medewerker, waar er gekozen kan worden voor een fiets van de zaak of een vergoeding in geld etc. Echter kan er niet voor beide opties gekozen worden.

Cafetariaregeling

Werkgever en werknemer kunnen gebruik maken van een cafetariaregeling. Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer voor een deel van het loon kan kiezen hoe en wanneer hij dit geniet (keuzeloon). Bij het beschikbaar stellen van een fiets kan (een deel van) dit keuzeloon worden ingezet. Deze wijziging moet de werkgever vastleggen in de arbeidsovereenkomst of als aanvulling daarop. Het is zaak dat dit zorgvuldig gebeurt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de fiets van de zaak en alle mogelijkheden voor uw werknemers? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Zij helpen u graag verder.

Aanmelden Payroll Actueel

Event

HR Basics - page.jpg

Workshop: HR-basiskennis en -kunde

Zou u graag meer kennis willen hebben over de diverse HR-componenten in een jaarcyclus? Wilt u meer handvatten om de personeelsadministratie en het contractbeheer conform wet- en regelgeving in te richten? In onze workshop HR-basiskennis en –kunde brengen wij u op de hoogte van de basiskennis en –kunde van het HR-vak om dit goed te kunnen uitoefenen in een professionele organisatie.