Mazars Global Water Risk Survey

Ter ere van World Water Day deelt Mazars graag de belangrijkste resultaten van haar nieuwste wereldwijde enquête over water, waarbij het accent ligt op mondiale waterrisico's.

Wereldwijde waterrisico's

Onze enquête werd begin 2018 met hulp van YouGov, een internationaal bedrijf voor marktonderzoek, gehouden in zeven landen verspreid over de hele wereld (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, China, Spanje, Duitsland, India en de Verenigde Staten). Een aantal van de grootste economieën of entiteiten die zich gesteld zien voor belangrijke uitdagingen in verband met water, is vertegenwoordigd in onze steekproef.

Bij steeds meer belanghebbenden groeit het besef van de risico’s op watergebied. Dat heeft veel te maken met de media-aandacht voor enkele van de watergerelateerde gebeurtenissen waardoor miljoenen mensen in de afgelopen jaren zijn getroffen, of met zorgen over de enorme druk op deze onmisbare grondstof als gevolg van de almaar groeiende wereldbevolking.

Het bedrijfsleven zelf wordt ook steeds meer blootgesteld aan waterrisico's. Toch lijken bedrijven nauwelijks bezig met het in kaart brengen en beheren van deze risico's, met uitzondering van een enkele grote namen op de Fortune 500-lijst.

Als actieve stakeholder op het terrein van mondiaal watermanagement en duurzame ontwikkeling wil Mazars het voortouw nemen en bijdragen aan de discussie over water als zakelijk risico en aan de beoordeling, materialiteit en verslaglegging ervan. Mazars' betrokkenheid op het gebied van water is ook onderdeel van haar initiatief Business. For Good™.

Enkele belangrijke resultaten:

  • Er is een groeiende consensus dat de wereldwijde waterrisico's kritieke vormen beginnen aan te nemen en reële en directe gevolgen hebben;
  • De noodzaak van efficiënte systemen of normen voor communicatie en verslaglegging is evident, maar daar wordt op dit moment in het bedrijfsleven nog onvoldoende in voorzien;
  • Het is zaak de voornaamste stimulansen en tools voor beter waterrisicobeheer in kaart te brengen.

  

Download hieronder de wereldwijde enquête over waterrisico's 2018.

Downloads

Share