Inzicht bedrijfsactiviteiten: wijzigingen NEN 4400-1 en NEN 4400-2 │SNA-keurmerk

7 december – Met ingang van 1 januari 2019 worden er wijzigingen in het SNA-keurmerk doorgevoerd (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Vanaf deze datum zult u verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd inzichtelijk uit uw administratie moeten laten blijken.

De Stichting Normering Arbeid (SNA) wil een beter inzicht krijgen in de bedrijfsactiviteiten die uw onderneming ontplooit. Om deze reden wordt normelement 4.2.1 in de normen NEN 4400-1 en 4400-2 met ingang van 1 januari 2019 als volgt geformuleerd: “Voorts moet de onderneming inzicht geven in de bedrijfsactiviteiten die door de onderneming worden uitgevoerd, waarbij de verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd uit de financiële administratie moeten blijken”.

Wat moet u inzichtelijk maken?

Op basis van uw financiële administratie moet inzichtelijk worden gemaakt welke bedrijfsactiviteiten binnen uw onderneming worden ontplooid. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u uitzendkrachten ter beschikking stelt aan een inlener, maar daarnaast ook uitzendkrachten in- en doorleent of opdrachten verstrekt aan zzp’ers. De daarmee gemoeide kosten en omzet dient u per soort (gegroepeerd) te specificeren.

Ontplooit uw bedrijf naast het ter beschikking stellen van arbeid, het uitbesteden van werk of het verstrekken van opdrachten nog andere activiteiten die niet binnen de scope van het SNA-keurmerk vallen? Dan dient u ook deze kosten en omzetten per soort inzichtelijk te maken in uw financiële administratie.

Hoe inzichtelijk maken?

De manier waarop u deze gegevens inzichtelijk maakt binnen uw financiële administratie is vormvrij. De norm stelt dat u de bedrijfsactiviteiten gegroepeerd uit de financiële administratie moet laten blijken. Dit dient controleerbaar te zijn voor de inspecteur die de controle bij uw onderneming uitvoert. U kunt hiervoor verschillende grootboekrekeningen aanmaken in uw administratie. In andere gevallen kan het voor u wellicht handiger zijn om gebruik te maken van verschillende kostenplaatsen. Wat voor u de beste manier is, hangt onder andere af van de door u gehanteerde boekhoudsoftware. Uiteraard zijn wij graag bereid om samen met u te bekijken wat voor uw onderneming de beste oplossing is.

Wanneer is actie vereist?

Indien u in het bezit bent van het SNA-keurmerk en er binnen uw organisatie verschillende bedrijfsactiviteiten worden ontplooid, dient u voor 1 januari 2019 actie te ondernemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de NEN-normen of over het SNA-keurmerk? Neem dan contact op met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 03 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 30). Zij helpen u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF

Flexwerk

Flexwerk_Story.jpg

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers...

Loonheffingen

Loonheffingen

Loonheffingen

Of u nu nationaal of internationaal actief bent, elke inhoudingsplichtige krijgt regelmatig te...