Ketenaansprakelijkheid loon uitgebreid naar vervoersovereenkomsten

22 december 2016 - Vanaf 1 januari 2017 is de ketenaansprakelijkheid voor het loon ook van toepassing op vervoers- en expeditieovereenkomsten. Dit geldt dan derhalve ook voor overeenkomsten tot het vervoeren of doen vervoeren van goederen over de weg. Op basis van deze ketenaansprakelijkheid is zowel de opdrachtgever als de werkgever aansprakelijk voor het betalen van het overeengekomen loon aan een werknemer.

Uiteraard heeft dit grote gevolgen voor de transportsector. Een vrachtwagenchauffeur die wordt onderbetaald kan per 1 januari 2017 ook de opdrachtgever van zijn werkgever aanspreken voor voldoening van het aan hem verschuldigde loon.

Achtergrond

Met ingang van 1 juli 2015 is het overgrote deel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden, waarbij onder meer een ketenaansprakelijkheid voor het loon is geïntroduceerd. Bij de inwerkingtreding van de WAS waren vervoers- en expeditieovereenkomsten uitgezonderd van de ketenaansprakelijkheid voor het loon. Deze uitzonderingspositie was te danken aan de ‘complexiteit van het vervoersrecht en de nauwe vervlechting daarvan met het internationaal recht’. Een werknemer binnen de transportsector verricht vaak voor meerdere opdrachtgevers tegelijk werkzaamheden. Dat leidt tot een veelheid van ketens. Het zou te ver gaan om iedere opdrachtgever daarvoor aansprakelijk te stellen, met name als het een internationale vervoersovereenkomst betrof.

Uitzonderingen

De ketenaansprakelijkheid geldt niet voor de andere transportsectoren, zoals personenvervoer, zeevaart, binnenvaart en luchtvaart. Ook is de ketenaansprakelijkheid niet van toepassing als er sprake is van een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer.

Wat moet u doen?

Wij adviseren opdrachtgevers op wie de WAS van toepassing is, om hieromtrent contractuele afspraken te maken, op basis waarvan de risico’s kunnen worden verminderd en er regres op de opdrachtnemer kan worden genomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de ketenaansprakelijkheid voor loon voor uw organisatie? Neem dan contact op met Richard Ouwerling via e-mail (richard.ouwerling@pellicaan.nl) of T: 088- 6272298.   

Share