Recht op aftrek van btw bij het houden van aandelen gewijzigd?

7 februari 2017 - Houdt uw bedrijf aandelen in deelnemingen? Let op: het recht op aftrek van btw is een punt van aandacht. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een beschikking gegeven over de uitleg van het recht op aftrek van btw indien een vennootschap naast het verrichten van btw-belaste activiteiten ook aandelen in dochtervennootschappen houdt.

In de vraag die tot de beschikking leidde ging het om een Hongaars bedrijf dat btw-belaste prestaties verrichtte. Daarnaast bezat het bedrijf een aantal dochtervennootschappen. Het bedrijf voerde weliswaar het strategisch management van deze dochtervennootschappen, en verrichtte ook juridische en marketingdiensten, maar rekende hiervoor geen vergoeding aan de dochters. Het bedrijf belastte evenmin kosten door aan de dochtervennootschappen. Deze kosten konden wel degelijk betrekking hebben op die vennootschappen. Het bedrijf claimde in zijn btw-aangiften alle aan hem in rekening gebrachte btw terug, wat vervolgens tijdens een boekenonderzoek aan de orde kwam. De Hongaarse belastingdienst accepteerde de aftrek van btw niet en legde aanslagen op. In de daaropvolgende procedure twijfelde de Hongaarse hoogste rechter, en stelde hierover een aantal vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Beschikking

Het Hof van Justitie herhaalt in zijn beschikking zijn eerdere jurisprudentie dat een ondernemer alleen in rekening gebrachte btw in aftrek kan brengen, als daar in rechtstreeks en onmiddellijk verband btw-belastbare prestaties tegenover staan. Wanneer een bedrijf wel diensten verricht voor haar dochtervennootschappen maar daar geen vergoeding voor rekent, is er in beginsel geen sprake van btw-belastbare prestaties en dus ook geen recht op aftrek van btw. Dit zou anders kunnen zijn als de kosten van verrichte diensten later wel tot uitdrukking komen in de prijs die het bedrijf rekent voor zijn activiteiten. Dit zal dan van geval tot geval moeten worden bekeken.

In de Nederlandse praktijk heeft de toerekening van gemaakte kosten aan btw-belaste of aan niet btw-belaste activiteiten altijd de aandacht van de fiscus maar is zo’n toerekening niet altijd even eenvoudig te maken. Het is daarom raadzaam hierover praktische afspraken te maken met de Belastingdienst.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over uw btw-positie of duidelijke afspraken wil maken met de fiscus over de btw-positie van houdstervennootschappen binnen uw groep, neemt u dan contact op met Eline Polak, Partner BTW & Douane bij Mazars (Amsterdam) per e-mailZij helpt u graag verder.

Share