Reparatie fiscale eenheid VPB op komst

26 februari 2018 - Op 22 februari 2018 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat belastingplichtigen ondanks dat zij geen fiscale eenheid kunnen aangaan met hun EU-dochtervennootschappen, wel in aanmerking komen voor de voordelen van afzonderlijke elementen van het fiscale eenheidsregime. Volgens de staatssecretaris heeft dit oordeel een structurele derving van belastingopbrengsten tot gevolg die kan oplopen tot enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Om die reden had de staatssecretaris, vooruitlopend op de uitspraak, al reparatiemaatregelen aangekondigd die terugwerkende kracht zullen hebben.

De zaak waarover het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld betreft een internationaal concern met onder meer een Nederlandse vennootschap en een Italiaanse dochtervennootschap. De Nederlandse vennootschap betaalde rente aan haar Zweedse moedervennootschap. Deze rente werd getroffen door de Nederlandse renteaftrekbeperkingen. Als de Nederlandse vennootschap een fiscale eenheid had kunnen vormen met haar Italiaanse dochtervennootschap dan had zij de rente wel in aftrek kunnen brengen. Volgens het Hof van Justitie EU is de renteaftrekbeperking daarom in strijd met EU-recht.

De gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie zijn enerzijds positief en anderzijds negatief. De negatieve gevolgen houden verband met de aangekondigde reparatiemaatregelen die terug zullen werken tot 25 oktober 2017, 11.00 uur.

Positieve gevolgen

Voor zover aanslagen over voorgaande jaren, tót 25 oktober 2017, 11.00 uur, nog niet onherroepelijk vaststaan kunnen belastingplichtigen zich beroepen op de uitspraak van het Hof van Justitie EU. Op grond van deze uitspraak mogen in EU-situaties de voordelen van een fiscale eenheid in principe niet langer aan belastingplichtigen worden onthouden.

Negatieve gevolgen

Met ingang van 25 oktober 2017, 11.00 uur zullen enkele regelingen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid is. Dit geldt onder meer voor de renteaftrekbeperkingen. Met de spoedreparatiemaatregelen wordt bereikt dat voor de toepassing van die regelingen ook in binnenlandse verhoudingen de consolidatie die de fiscale eenheid tot gevolg heeft, achterwege blijft. Voor de desbetreffende regelingen wordt de fiscale eenheid dus voortaan genegeerd. In beginsel zal elke fiscale eenheid na moeten gaan of de maatregelen voor haar gevolgen hebben.

Wat verandert er precies?

De staatssecretaris heeft aangekondigd dat het wetsvoorstel met de reparatiemaatregelen in het tweede kwartaal van 2018 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Pas daarna zal duidelijk worden wat er precies verandert.

Verder heeft de staatssecretaris laten weten dat binnen afzienbare termijn de reparatie van de fiscale eenheid zal moeten worden opgevolgd door een concernregeling die toekomstbestendig is. Bij de nieuwe regeling lijkt het consolidatie-element van de huidige regeling niet terug te kunnen komen.

Op welke situaties zouden de maatregelen betrekking kunnen hebben?

De aangekondigde reparatiemaatregelen zullen onder meer voor de volgende gevallen gevolgen kunnen hebben:

  • Indien leningen zijn aangegaan door een fiscale eenheid, waarbij die lening wordt gebruikt voor het uitdelen van winst, storten van kapitaal of het verwerven / uitbreiden van een belang
  • Indien sprake is van een excessieve rente bij een lening die is aangegaan ter financiering van een deelneming
  • Bepaalde situaties waarin een fiscale eenheid een buitenlandse deelneming aanhoudt
  • Indien een deelneming is gekocht die verrekenbare verliezen heeft; en / of
  • De afdrachtvermindering in de dividendbelasting in geval van een dooruitdeling van dividenden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de aangekondigde reparatiemaatregelen? Of wilt u weten wat er voor u verandert? Neem dan contact op met Netty van Kreveld per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 10 22 of met Mike Vrijmoed per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 12. Zij helpen u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Onze expertise

Vennootschapsbelasting