Wiebes licht ruime werking btw-onderwijsvrijstelling toe

25 oktober 2016 - Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft onlangs duidelijkheid gegeven over een wijziging van de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting. Onderwijsinstellingen werken veelvuldig samen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars personeel. De vraag is of hier btw verschuldigd is of dat een btw-vrijstelling aan de orde kan zijn. Een vrijstelling heeft daarbij in de regel de voorkeur aangezien onderwijsinstellingen vaak geen btw kunnen verrekenen.

Reikwijdte onderwijsvrijstelling

De onderwijsvrijstelling is niet alleen van toepassing op het daadwerkelijk geven van onderwijs, maar ook op ‘nauw met onderwijs samenhangende prestaties’. Het Europese Hof van Justitie boog zich al eens over wat nu verstaan wordt onder ‘nauw met onderwijs samenhangend’. Daarbij werd beslist dat het detacheren van een onderwijzer onder de btw-vrijstelling valt wanneer deze wordt gedetacheerd door een onderwijsinstelling aan een andere onderwijsinstelling.

Samenwerking via tussenschakel kan btw-vrijgesteld

Als een onderwijsinstelling presteert binnen een samenwerkingsverband, rijst de vraag of wordt voldaan aan de voorwaarden voor een vrijstelling. Een dergelijk samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen is op zichzelf immers geen onderwijsinstelling. Het is echter onwenselijk dat in die situatie de samenwerking tot wel 21% duurder wordt, wanneer de samenwerking via de tussenschakel – zoals een stichting waarin de afnemende onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd – vorm krijgt.

Aangepast besluit

De Staatssecretaris van Financiën nam deze onduidelijkheid op 6 oktober 2016 weg. Zo is expliciet in het besluit opgenomen dat de btw-onderwijsvrijstelling ook geldt voor situaties met een samenwerkingsverband als tussenschakel.

Uw belang

Met dit aangepaste besluit is nogmaals duidelijk geworden dat de activiteiten van onderwijsinstellingen in veel gevallen niet btw-plichtig zijn. Ook als deze activiteiten niet direct als onderwijsverstrekking zijn aan te merken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld  denken aan activiteiten als het opstellen of nakijken van examens. Ondanks de nieuwe werking blijft het van groot belang om de voorwaarden voor toepassing van de onderwijsvrijstelling steeds te toetsen en zo te voorkomen dat de samenwerking 21% duurder wordt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over btw bij samenwerking door onderwijsinstellingen? Neem dan contact op met Sander van Kreijl (Amsterdam) sander.vankreijl@mazars.nl of Margriet Anthonissen (Rotterdam/Breda) margriet.anthonissen@mazars.nl van de BTW Vakgroep of per telefoon: +31 (0)88 277 23 12 / (0)88 277 2076. Zij helpen u graag verder. 

Share