Voorkom dat uw ANBI-status wordt ingetrokken, voldoe aan de voorwaarden

10 januari 2020 – In ons land hebben meer dan 43.000 instellingen de ANBI-status verkregen. Deze status levert deze instellingen veel financiële voordelen op. Uit onderzoek blijkt dat er veel ANBI’s zijn die niet aan de ANBI-voorwaarden voldoen. Deze instellingen lopen het risico dat de Belastingdienst besluit om hun ANBI-status in te trekken. Voor ons is dit een aanleiding om het belang van het voldoen aan de ANBI-voorwaarden weer eens bij u onder de aandacht te brengen.

Conclusie uit het onderzoek

Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en datajournalistiek platform Pointer deden in 2019 een steekproef onder 381 ANBI-instellingen. Volgens het onderzoek voldoet, op het moment van onderzoek, bijna de helft van deze instellingen niet aan de ANBI-voorwaarden. Enkele van deze voorwaarden zijn dat een ANBI geen winstoogmerk mag hebben, inkomsten niet mag oppotten en dat de uitgaven voor ten minste 90% ten goede moeten komen aan het algemeen nuttige doel van de organisatie. Bovendien zijn ANBI’s verplicht jaarlijks hun financiële gegevens te publiceren. Daarnaast schieten veel ANBI’s te kort in het (tijdig) online publiceren van de financiële gegevens.

Publicatieverplichting eenvoudig te controleren

Voor de Belastingdienst is de publicatieverplichting relatief gemakkelijk te controleren. De financiële gegevens moeten jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Wanneer de financiële gegevens niet worden gepubliceerd, kan de Belastingdienst ook niet controleren of aan alle ANBI-voorwaarden wordt voldaan. De instellingen die niet aan de voorwaarden voldoen, lopen daardoor het risico dat hun ANBI-status door de Belastingdienst wordt ingetrokken. Het verlies van de ANBI-status kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat zonder ANBI-status wel schenkbelasting verschuldigd is over een verkrijging.

Via de checklist op onze website kunt u controleren of uw instelling aan de publicatievereisten voldoet.

Meer weten?

Twijfelt u of uw organisatie nog aan de ANBI-voorwaarden voldoet? Met onze ANBI-quickscan ontdekt u snel of uw organisatie nog aan de voorwaarden voldoet. Wij kunnen voor u een quickscan uitvoeren of u begeleiden op het gebied van de ANBI’s. Neem contact op met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of Dennis Elsendoorn per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 30. Zij helpen u graag verder.