Werken met zzp’ers: wijziging NEN 4400-1 en NEN 4400-2 │SNA-keurmerk

20 november 2018 – Met ingang van 1 januari 2019 worden er wijzigingen in het SNA-keurmerk doorgevoerd (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Als uw onderneming werkzaamheden uitbesteedt of opdrachten verstrekt aan zzp’ers, dan zijn deze wijzigingen voor u relevant.

De Stichting Normering Arbeid (SNA) past de NEN-normen over zzp’ers aan per 1 januari 2019. Zij wil hiermee meer zekerheid bieden aan opdrachtgevers die werken met zzp’ers. De aanleiding is de onduidelijkheid en discussie met betrekking tot de handhaving van de Wet DBA en het aantal positief beoordeelde modelovereenkomsten dat beschikbaar is.

Positief beoordeelde overeenkomst

Wanneer uw onderneming werk uitbesteedt of opdrachten verstrekt aan een zzp’er, dient hiervoor een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst aangegaan te zijn met de zzp’er. Dit kan zowel een modelovereenkomst als een individueel beoordeelde overeenkomst voor uitbesteden van werk of opdrachtnemen zijn.

Passende beheersmaatregelen

Daarnaast is het van belang dat u als ondernemer borgt dat er ook daadwerkelijk op de manier gewerkt wordt zoals in de overeenkomst staat omschreven. U zult tijdens een NEN-controle op basis van een interview of op basis van documenten aan moeten tonen welke beheersmaatregelen uw onderneming heeft getroffen om ervoor te zorgen dat er conform de overeenkomst wordt gewerkt.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Bij overeenkomsten die worden aangegaan vanaf 1 januari 2019 moet u een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de zzp’er in uw administratie opnemen. Dit uittreksel mag gerekend vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst maximaal 3 maanden oud zijn.

Controle identiteit

In uw administratie moet het soort identificatiedocument, het documentnummer en de geldigheidsduur van het identificatiedocument van de betrokken zzp’er worden vastgelegd. Wanneer de zzp’er op grond van zijn/haar nationaliteit niet automatisch in Nederland mag werken, dient u ook een kopie in uw administratie op te nemen van het document waaruit blijkt dat de zzp’er in Nederland mag werken. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de NEN-normen of over de Wet DBA? Neem dan contact op met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 03 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF

Flexwerk

Flexwerk_Story.jpg

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers...

Loonheffingen

Loonheffingen

Loonheffingen

Of u nu nationaal of internationaal actief bent, elke inhoudingsplichtige krijgt regelmatig te...