Wetsvoorstel spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid

17 augustus 2018 - Het eerder aangekondigde wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ is op 6 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer.

De aanleiding hiertoe is de uitspraak van het Hof van Justitie van 22 februari 2018 met betrekking tot de per element benadering in het kader van het Nederlandse fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel kent op de meeste punten terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur.

Wij verwijzen voor nadere informatie over de achtergrond van dit wetsvoorstel naar ons bericht d.d. 26 februari 2018 . De kern van de problematiek is dat in binnenlandse situaties, waarin sprake is van een fiscale eenheid, een aantal bepalingen in de vennootschapsbelasting niet van toepassing is vanwege de consolidatie, terwijl die bepalingen wél van toepassing zijn in geval van buitenlandse situaties (waarin geen fiscale eenheid mogelijk is). Het regime van de fiscale eenheid leidt daarmee volgens het HvJ EU tot een niet gerechtvaardigd verschil in behandeling tussen binnen- en buitenlandsituaties.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel leidt ertoe dat in binnenlandse situaties de fiscale eenheid minder ruim wordt toegepast, door voordelen van de fiscale eenheid in bepaalde situaties te onthouden. Op die manier is niet langer sprake van een verschil in behandeling tussen binnen- en buitenlandsituaties. De spoedreparatiemaatregelen hebben betrekking op de meest kwetsbare elementen van de fiscale eenheidsregeling.

Het wetsvoorstel houdt in dat sommige artikelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 moeten worden toegepast, alsof er geen fiscale eenheid is. Dat geldt voor de artikelen die betrekking hebben op renteaftrekbeperkingen ter voorkoming van winstdrainage en bovenmatige deelnemingsrente, beleggingsdeelnemingen en de anti-hybride regeling in de deelnemingsvrijstelling. Ook geldt dit voor de bepaling dat de handel in verlies vennootschappen tegengaat. Ten slotte geldt dat de regeling in de dividendbelasting voor de afdrachtsvermindering voor dooruitdelingen eveneens moet worden toegepast alsof geen sprake is van een fiscale eenheid.

In de hiervoor genoemde gevallen wordt de fiscale eenheid ‘weggedacht’. Dat betekent dat de gewijzigde wettelijke bepalingen toepassing zullen vinden alsof de fiscale eenheid niet bestaat. Deze wegdenkgedachte kan van invloed zijn op uw fiscale positie. Het administratieve voordeel van de behandeling als één belastingplichtige vervalt daarmee ten dele. Vanwege de terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, kan dit ook van toepassing zijn op uw aangifte vennootschapsbelasting 2017. Om het MKB tegemoet te komen, geldt onder voorwaarden een overgangsregeling voor de periode van 25 oktober 2017, 11.00 uur tot en met 31 december 2018.

De toekomst van de fiscale eenheid?

Het kabinet heeft uitdrukkelijk benadrukt dat de spoedreparatiemaatregelen op korte termijn worden opgevolgd door een toekomstbestendige concernregeling. Op welke wijze en op welke termijn deze regeling wordt vormgegeven, is nog niet bekend. Tot die tijd blijft het huidige fiscale eenheidsregime van toepassing met de voorgestelde spoedreparatiemaatregelen.

Wat te doen?

Wij adviseren u op korte termijn uw fiscale positie te laten analyseren. Ook raden wij u aan in kaart te brengen wat de gevolgen voor u zijn van het wetsvoorstel, met betrekking tot de aangifte vennootschapsbelasting 2017 en verder. Het betreft nog een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer moet worden aangenomen, maar gezien de uitspraak van het HvJ EU en de uitlatingen in de parlementaire behandeling, verwachten wij dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel zal aannemen. Onze experts helpen u graag uw fiscale positie te bepalen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid? Of wilt u hulp bij het bepalen van uw fiscale positie? Neem dan contact op met Netty van Kreveld (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 1022) of Arno van der Wijk (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 2433). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Belastingadvies

Vennootschapsbelasting