Wijziging voorwaarden loonkostenvoordelen per 2019

21 januari 2019 – In de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is opgenomen dat bij de aanvraag van een doelgroepverklaring voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) door het UWV wordt getoetst of de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot één van de doelgroepen van het LKV behoort. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Wtl op dit punt aangepast.

Ongewenst effect

De voorwaarde van de ‘kalendermaand’ heeft in 2018 in een aantal gevallen geleid tot het onbedoeld afwijzen van een aanvraag voor een doelgroepverklaring. Bijvoorbeeld wanneer een oudere werknemer per 1 maart 2018 een WW-uitkering kreeg en een nieuwe werkgever deze werknemer op 15 maart 2018 in dienst wilde nemen. Omdat de werkzoekende in de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking (februari 2018) geen uitkering genoot, kon het UWV de doelgroepverklaring niet verstrekken.

Om dit ongewenste effect tegen te gaan, wordt de voorwaarde ‘kalendermaand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’ aangepast in ‘maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’. Voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden wordt hier nog aan toegevoegd: ‘of op de eerste dag van de dienstbetrekking’.

Het UWV heeft bij aanvragen vanaf 1 oktober 2018 al rekening gehouden met de nieuwe voorwaarden per 1 januari 2019.

Voor welke loonkostenvoordelen geldt dit?

De wetswijziging heeft betrekking op alle loonkostenvoordelen:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Overzicht subsidies en regelingen

Naast deze LKV’s zijn er nog meer subsidies en regelingen beschikbaar om werkgevers te stimuleren om de stap naar de arbeidsmarkt voor bepaalde groepen werknemers te laten verkleinen door onder bepaalde (fiscale) voorwaarden tegemoetkomingen te bieden. Elke subsidie of regeling kent zijn eigen voorwaarden. Wij kunnen u aan de hand van een handzaam overzicht met stroomschema helpen om de kansen voor u in kaart te brengen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze wetswijziging? Neem dan contact op met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon via +31 (0)88 277 19 03 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon via +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF

Flexwerk

Flexwerk_Story.jpg

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers...

Loonheffingen

Loonheffingen

Loonheffingen

Of u nu nationaal of internationaal actief bent, elke inhoudingsplichtige krijgt regelmatig te...