Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

6 november 2018 – Per 2019 worden enkele wijzigingen op het gebied van het wettelijk minimumloon van kracht. Hieronder vindt u deze wijzigingen:

Hoogte wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2019 zijn op 24 oktober 2018 bekendgemaakt. Het minimumloon voor werknemers vanaf 22 jaar stijgt met circa 2,4% naar
€ 1.615,80 bruto per maand.

Minimumlonen worden gepubliceerd per maand, per week en per dag. Het maandbedrag vormt de basis. De hiervan afgeleide uurlonen per 1 januari 2019 zijn in onderstaande tabel opgenomen. De genoemde uurlonen zijn rekenkundig naar boven afgerond om onderbetaling bij verloning per uur te voorkomen.

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

22 jaar en ouder

€ 10,36

€ 9,82

€ 9,33

21 jaar

€ 8,81

€ 8,35

€ 7,93

20 jaar

€ 7,26

€ 6,87

€ 6,53

19 jaar

€ 5,70

€ 5,40

€ 5,13

18 jaar

€ 4,93

€ 4,67

€ 4,43

17 jaar

€ 4,10

€ 3,88

€ 3,69

16 jaar

€ 3,58

€ 3,39

€ 3,22

15 jaar

€ 3,11

€ 2,95

€ 2,80

Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd geldt geen wettelijk minimumloon.

Meerwerk

Vanaf 2018 dient voor meerwerk ten minste het wettelijk minimumloon te worden betaald. Van meerwerk is sprake indien de feitelijke arbeidsduur langer is dan de contractueel overeengekomen of normale arbeidsduur (zoals bijvoorbeeld bij overwerk het geval is). Compensatie kan in geld of in (doorbetaalde) vrije tijd plaatsvinden. Dat laatste is echter alleen toegestaan als dit in de cao mogelijk wordt gemaakt en het schriftelijk met de werknemer is afgesproken.

Nadat vorig jaar is besloten om de cao-partijen een jaar de tijd te bieden om de cao’s op de regeling voor meerwerk aan te passen, gaat de implementatie van toekenning van meeruren in de vorm van betaalde vrije tijd derhalve in op 1 januari 2019.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijzigingen met betrekking tot het minimumloon? Neem dan contact op met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 03 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF

Salarisadministratie

Flexwerk

Flexwerk_Story.jpg

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers...