Waar moet u op letten bij vakantie van een zieke werknemer?

11 april 2019 - Zieke werknemers bouwen gedurende de twee jaar dat zij recht hebben op loondoorbetaling ook gewoon vakantiedagen op. Daar staat tegenover dat zieke werknemers die op vakantie gaan, ook vakantiedagen moeten opmaken. Van de werkgever wordt verwacht dat hij een zieke werknemer wijst op de mogelijkheid om vakantie op te nemen en dat hij dit ook opneemt in het re-integratieplan.

Welke aandachtspunten zijn er voor de werkgever?

Als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest het volledige aantal minimum vakantiedagen op te nemen, dan is de wettelijke vervaltermijn van zes maanden niet van toepassing. In de plaats daarvan geldt dan de verjaringstermijn van vijf jaar. Houd er wel rekening mee dat een werknemer die kan re-integreren ook vakantie kan genieten en dus ook vakantie moet opnemen.

Soms is het niet verstandig als een werknemer op vakantie gaat tijdens ziekte, bijvoorbeeld wanneer de werknemer daarvoor een behandeling moet onderbreken en het herstel daardoor vertraging oploopt. Als de werknemer daardoor niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen, dan zal de werkgever de vervaltermijn van die dagen moeten aanpassen in een verjaringstermijn van vijf jaar. Om dit goed te monitoren is het raadzaam in uw ziekteverzuimprotocol een bepaling op te nemen dat een zieke werknemer verplicht is toestemming te vragen voor vakantie tijdens ziekte.

Wilt u geen toestemming verlenen voor de vakantie, dan moet u daarvoor wel een gewichtige reden hebben. Het is dan ook aan te raden om, als u met een verzoek om met vakantie te gaan tijdens ziekte wordt geconfronteerd, altijd met de bedrijfsarts te overleggen. Als de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer beter niet met vakantie kan gaan, dan heeft u als werkgever een legitieme reden om de werknemer geen toestemming te geven.

Wij adviseren u nauw contact te onderhouden met een werknemer bij ziekte. Bespreek hierbij ook de vakantieplannen van de werknemer. Op deze manier kan de werkgever toestemming geven de vakantie te genieten en kan een juiste verlofadministratie worden gevoerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Hij helpt u graag verder.

Aanmelden Payroll Actueel