Brochures

Op het gebied van accountancy, belasting en consultancy spelen diverse thema’s die impact op uw onderneming kunnen hebben. Wilt u weten welke thema’s dit zijn en wat wij voor u kunnen betekenen? Lees dan onze brochures.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming moet op 25 mei 2018 zijn ingevoerd in alle EU-lidstaten. De AVG stelt eisen aan de verwerking en dataopslag en de rechten van betrokkenen. Deze eisen gelden zowel voor de verwerkingsverantwoordelijke, als voor de eventuele dienst-verlener waaraan deze verwerking is uitbesteed. Wat moet u nog regelen?

Cybersecurity

De digitalisering van onze samenleving en economie is een feit. Door het digitaal verbinden van organisaties, individuen en ook apparaten ontstaan onderlinge afhankelijkheden en kwetsbaarheden. In deze geavanceerde en complexe technologische omgeving is goede beveiliging van waardevolle intellectuele eigendommen, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens van essentieel belang.

Van strategie naar realisatie

In de pers lezen we positieve berichten over het aantrekken van de economische groei en de lagere werkloosheid. Voor u als ondernemer uiteraard erg prettig. En bovendien een mooie gelegenheid om uw missie en strategische doelen aan te scherpen.

Openbaar Ubo - Register

De uitwisseling van gegevens tussen lidstaten, maar ook met staten buiten de Europese Unie heeft een grote vlucht genomen. In dit kader wordt het 'Ubo-register'ontwikkeld. Dit register moet ervoor zorgen dat bedrijven verplicht worden hun uiteindelijke belanghebbenden, de ultimate beneficial owners (kortgezegd ubo's), te registeren in het ubo-register.

De nieuwe controleverklaring

Het belangrijkste communicatiemiddel waarmee de accountant die een jaarrekening controleert zijn bevindingen ‘kenbaar’ maakt aan het publiek is de controleverklaring. Om die reden zijn zowel de opzet (structuur) als de inhoud van deze controleverklaring van cruciaal belang. De boodschap van de accountant en zijn conclusies moeten immers helder zijn. In internationaal verband is daarom de afgelopen jaren nagedacht over een nieuwe opzet voor de controleverklaring. Dat heeft geleid tot een controlestandaard die voor boekjaren 2016 in Nederland van toepassing wordt. Van belang is echter dat organisaties van openbaar belang (beursfondsen, banken, kredietinstellingen verzekeringsmaatschappijen) in Nederland al eerder bekend zijn met deze ontwikkelingen. Voor de genoemde OOB’s geldt dat de nieuwe controleverklaring op vrijwillige basis met ingang van jaarrekeningen 2013 en op verplichte basis vanaf jaarrekeningen 2014 wordt afgegeven.

Digitale Btw-Scan

Uw financiële administratie bevat een schat aan gegevens. Deze gegevens bieden waardevolle inzichten in de kansen en risico’s voor uw onderneming. Benut uw onderneming de mogelijkheden namelijk wel optimaal? Of loopt u juist risico’s door fouten in facturering of aangifte? De digitale Btw-Scan van Mazars biedt de helpende hand.

ANBI-Desk

Mazars ANBI-Desk: Advies op maat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Organisaties met een ANBI-status hebben te maken met een kritische maatschappij. U moet verwachtingen waarmaken én verantwoording afleggen over uw activiteiten en prestaties. U wilt uw ANBI-status blijven behouden, maar weet niet waar u zoal rekening mee moet houden. Mazars kent uw uitdagingen en helpt u verder!

Share