Openbaar Ubo - Register

De uitwisseling van gegevens tussen lidstaten, maar ook met staten buiten de Europese Unie heeft een grote vlucht genomen. In dit kader wordt het 'Ubo-register'ontwikkeld. Dit register moet ervoor zorgen dat bedrijven verplicht worden hun uiteindelijke belanghebbenden, de ultimate beneficial owners (kortgezegd ubo's), te registeren in het ubo-register.

Definitie Ubo's

In het ‘Ultimate Beneficial Owner’ (ubo)-register worden uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten geregistreerd. Ubo’s zijn natuurlijke personen die een belang hebben van meer dan 25% in een vennootschap of een andere juridische entiteit bezit. Hierbij is van belang dat de formele of feitelijke zeggenschap over de entiteit bij de ubo ligt. Dat wil zeggen dat wordt gekeken wie, al dan niet achter de schermen, bevoegd is belangrijke beslissingen met betrekking tot de entiteit te maken. Overige indicaties voor de zeggenschap zijn een toereikend percentage (meer dan 25%) van de eigendom, aandelen en / of stemrechten, maar ook het feit of iemand bijvoorbeeld het (contractuele) recht heeft om bestuurders te ontslaan. Een entiteit kan meer dan één ubo hebben.

Wilt u meer lezen? Download dan onderstaand pdf voor het volledige artikel.

Meer weten? 

Heeft u naar aanleiding van het artikel vragen? Neem dan contact op met Bianca de Kroon of  Mike Vrijmoed per e-mail (bianca.dekroon@mazars.nl of  mike.vrijmoed@mazars.nl). Zij helpen u graag verder. 

Downloads

Share