Richtlijnen jaarverslaggeving

Gewijzigde jaarverslaggevingsregels: krijgt u ermee te maken?

De regels in het jaarrekeningrecht veranderen. En daar krijgen veel ondernemingen mee te maken. De wijzigingen hebben o.a. betrekking op de opmaak- en deponeringstermijnen en verhoging van de grensbedragen. Daarnaast is er, naast de categorieën klein, middelgroot en groot, een nieuwe categorie ‘Micro-ondernemingen’ geïntroduceerd.

Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming? Onderneem nu actie en lees onze flyer:

Meer weten?

Wilt u eens doorpraten over de wijzigingen in het jaarverslaggevingsrecht en wat dit voor uw organisatie betekent? Praat dan eens met Ronald van Dijk per e-mail (ronald.vandijk@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 15 65. Hij helpt u graag verder.  

Downloads

Share