Mazars Foundation

De Mazars Foundation is het platform, voor en door medewerkers van Mazars, waar onze maatschappelijke betrokkenheid een gezicht krijgt. Door zelf gekozen vrijwilligerswerk, door een financiële bijdrage voor een goed doel of stichting waar een medewerker actief bij betrokken is, of door een bijdrage te leveren aan de samenwerkingspartners van Mazars.

Het doel

Met de Mazars Foundation leveren onze medewerkers een bijdrage aan de maatschappij. Dit doen zij door zich in te zetten voor not-for-profit instellingen, zoals verenigingen en stichtingen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status. Onze medewerkers kunnen zich inzetten door zowel financiële middelen als niet-financiële middelen te doneren. Bijvoorbeeld in de vorm van arbeid en kennis.

SodaProducties en Mazars Foundation gaan samenwerking aan

Mazars Foundation en SodaProducties hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Mazars Foundation is het platform voor maatschappelijke betrokkenheid van Mazars.  Als kennisorganisatie vindt Mazars het belangrijk deze kennis in te zetten voor de maatschappij. Bij de keuze voor SodaProducties heeft dit element een grote rol gespeeld.

Mazars Foundation en SodaProducties gaan samen maatschappelijke activiteiten oppakken met als motto: ‘Mazars medewerkers zetten zich in voor de maatschappij en leren daar zelf ook van’.

De samenwerking is aangegaan voor een periode van drie jaar.

Over SodaProducties

SodaProducties is een landelijk bureau voor maatschappelijke innovatie dat de afgelopen 10 jaar verschillende sociale projecten als de VoorleesExpress heeft opgezet. Daarbij lezen jaarlijks  duizenden vrijwilligers voor bij kinderen met een taalachterstand.

SodaProducties biedt praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Als stichting stelt zij zich ten doel mensen hun passie, kennis en ervaring in te laten zetten om een ander verder te helpen én zichzelf verder te ontwikkelen. www.sodaproducties.nl

Verslagen van activiteiten

Wilt u meer weten over de bijdrage van onze medewerkers? Lees dan de verslagen van voorgaande activiteiten. 

2017

2016

2015

 • Mazars stelt Haagse voedselpakketten samen (18 november 2015)
 • Super Opkikkerdag (17 juli 2015)
 • Resto Van Harte Amersfoort (28 januari 2015)

2014

 • Oliebollenactie (31 december 2014)
 • MVO-dag (1 juli 2014)
 • Opkikkerdag 2014 (11 juli 2014)
 • Kookworkshop (19 juni 2014)
 • Klimmen tegen MS (9 juni 2014)
 • Roparun 2014 (7 juni 2014)
 • Bliksemstage Via Nova College (13 mei 2014)
 • Mobieltjesactie Stichting Opkikker (januari 2014)

2013

 • Mazars Utrecht begeleidt jongeren op de arbeidsmarkt (10 december 2013)
 • Alpe d’Huzes (6 juni 2013)
 • Roparun 2013 (18 mei 2013)
 • UAF-event startende ondernemers (17 april 2013)

2012

 • Dubbel Genieten dag kantoor Twente (1 oktober 2012)
 • PSR-event kantoor Apeldoorn (31 augustus 2012)
 • PSR-event kantoor Nijmegen (29 juni 2012)
 • Alpe d’Huzes (7 juni 2012)
 • Marikenloop Nijmegen (20 mei 2012)

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Aan het einde van het boekjaar worden door de penningmeester namens het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. Het bestuur stelt vervolgens de jaarstukken vast.

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2012 / 2013

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2013 / 2014

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2014 / 2015

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2015 / 2016

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2016 / 2017

Bestuurssamenstelling

Frans Sonneveldt | Voorzitter
Sander Boomman | Penningmeester
Bianca de Kroon | Algemeen bestuurslid
Jolande van der Meij | Algemeen bestuurslid
Amanda Twigt | Secretaris

Gegevens

Stichting Mazars Foundation Nederland
Lange Vijverberg 16
2513 AC Den Haag

KvK: 54825903 Den Haag
RSIN: 851455086
Fiscaal nummer: 851455086

Raad van Advies

De stichting heeft een Raad van Advies die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Mazars Foundation? Neem dan contact op met Frans Sonneveldt, voorzitter van de stichting, per e-mail (frans.sonneveldt@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 10 03. 

Share