Corporate Social Responsibility

Mazars versterkt vertrouwen door toonaangevende kwaliteit. Daarbij altijd lettend op het feit dat korte termijn resultaten niets zeggen als we Mazars niet duurzaam en voor de lange termijn ontwikkelen. Wij willen onze organisatie overdragen aan de volgende generatie zodat we blijvend onze rol in het publiek belang kunnen spelen.

Duurzaamheid bij Mazars

Mazars inspireert medewerkers, klanten, relaties én overige stakeholders om bewuster met elkaar, het milieu en de maatschappij om te gaan. Wij spannen ons in om waarde te creëren en toe te voegen.

Onze hoofdthema’s:

  • ontwikkelen van duurzame diensten en markten
  • duurzame werkomstandigheden
  • maatschappelijke betrokkenheid
  • onze impact op klimaat en milieu

Ons CSR beleid

Als het gaat om sustainability streven wij als onderneming één doel na: een duurzame, kwalitatieve bijdrage leveren aan de vraagstukken van deze tijd, door bewuster met elkaar, met het milieu en de maatschappij om te gaan. Vanuit deze overtuiging hebben wij een Corporate Social Responsibility (CSR) beleid dat steeds in beweging blijft. Een beleid dat authentiek en betrokken is en naadloos aansluit bij onze waarden en waarover wij proactief met onze stakeholders in dialoog zijn.

Mazars Foundation

Mazars Foundation

De Mazars Foundation is het platform, voor en door medewerkers van Mazars, waar onze maatschappelijke betrokkenheid een gezicht krijgt. Door zelf gekozen vrijwilligerswerk, door een financiële bijdrage voor een goed doel of stichting waar een medewerker actief bij betrokken is, of door een bijdrage te leveren aan de samenwerkingspartners van Mazars.