Corporate Social Responsibility

Mazars wil MazarsForGood zijn. Met andere woorden: een wereldburger met een positieve impact op de wereld en de maatschappij waarbinnen wij actief zijn. Wij zetten ons vol overgave in om hier zo veel mogelijk aan bij te dragen, of dat nou is door het leveren van diensten van topkwaliteit aan onze klanten, zodat zij duurzame groei kunnen realiseren, door onze getalenteerde mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen of door met inzichten voor de toekomst een bijdrage te leveren aan het publieke debat.

MazarsForGood

We zijn voortdurend op zoek naar gemeenschappelijke waarden die Mazars en haar stakeholders delen. Een duurzaam besluit nemen is niet altijd eenvoudig en kan tot dilemma's leiden. Bij elk dilemma bespreken we de voor- en nadelen in de Raad van Bestuur, maar ook met onze medewerkers en andere stakeholders. Voor sommige dilemma's is er geen duurzame oplossing op korte termijn. Wanneer het bewerkstelligen van een positieve impact voor ons nog niet haalbaar is, zijn we daar open en transparant over. Op de lange termijn richten wij ons altijd op inspanningen die bijdragen aan onze gemeenschappelijke waarden.

Bij het in de praktijk brengen van de MazarsForGood-visie richten we ons op onderstaande vier pijlers.

Ontwikkelen van duurzame diensten 

Wij geloven dat prestaties en verantwoordelijkheden hand in hand gaan en dat ondernemingen een belangrijke rol spelen in de toekomst van onze economie en maatschappij. Onze hoofdverantwoordelijkheid tegenover de maatschappij is het vertrouwen versterken door toonaangevende kwaliteit. Al onze diensten verlenen we in het kader van het publiek belang. Dit publiek belang is nog relevanter in een van de grootste branches waarop wij ons richten: de not-for-profitsector. Daarnaast hebben we een positieve impact door onze expertise op het gebied van audit en consultancy in te zetten om klanten te helpen bij het uitvoeren van een effectieve CSR-strategie. We bieden onze klanten een reeks diensten die aansluiten op hun specifieke wensen. Dit doen we op basis van een innovatieve aanpak en afgestemd op maatschappelijke behoeften, zoals onze audit van mensenrechten.

Duurzame werkomstandigheden

In de overtuiging dat de diversiteit aan mensen die ervoor kiezen om bij ons te werken de echte verrijking van onze partnership is, heeft Mazars een beleid geïntroduceerd om de belangrijkste pijler van onze organisatie te versterken: onze medewerkers! Ons doel is om ‘Employer of Choice’ te worden voor zowel huidige als toekomstige medewerkers door middel van onze arbeidsvoorwaarden en -regelingen. Talent werven en behouden is voor onze organisatie topprioriteit en één van de speerpunten voor het komende boekjaar.

Om optimaal te presteren is een goede balans tussen lichaam en geest belangrijk. We maken onze kantoren geschikt voor slim werken en stimuleren bijvoorbeeld sportactiviteiten voor onze medewerkers. Inclusiviteit, de balans tussen werk en privé, en vitaliteit hebben onze bijzondere aandacht.

De impact van klimaatverandering verminderen

Een duidelijk voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Mazars is onze inzet om het milieu te beschermen. Een onderdeel van onze CSR-strategie is speciaal gewijd aan het tegengaan van klimaatverandering. We willen ons papierverbruik verminderen en vaker gebruikmaken van het openbaar vervoer. Alle partners vragen we bijvoorbeeld om met het openbaar vervoer te reizen en onze kantoren zijn merendeels dicht bij treinstations gevestigd.

Maatschappelijke betrokkenheid

Mazars is van mening dat de prestaties van een organisatie niet uitsluitend zijn af te meten aan haar financiële en economische resultaten. Onze zorg voor het publiek belang gaat verder dan de vraagstukken die gekoppeld zijn aan ons beroep en onze expertise. Daarom zijn wij van nature betrokken bij het dagelijks leven van de gemeenschappen waarin we werken. Of het nu gaat om actief deelnemen aan debatten over urgente maatschappelijke kwesties, initiatieven van de Mazars Foundation tot een succes maken of het ondersteunen van scholingsprojecten. Aan partners en medewerkers vragen wij om een rol als docent op zich te nemen of lid te worden van een bestuur.

Document

Mazars Corporate Social Responsibility 2019.pdf

Mazars Corporate Social Responsibility 2019.pdf