Beleid & verantwoording

Het beleidsplan van de Stichting Mazars Foundation Nederland omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht in de werving, het beheer en de besteding van de fondsen. Het door de Stichting Mazars Foundation Nederland te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Aan het einde van het boekjaar worden door de penningmeester namens het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.

Financiële verantwoording

Het bestuur van Mazars Foundation stelt de volgende jaarstukken vast:

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2020 / 2021 

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2019 / 2020

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2018 / 2019

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2017 / 2018

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2016 / 2017

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2015 / 2016

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2014 / 2015

Bekijk hier de Mazars Foundation jaarrekening 2013 / 2014

Beleidsplan

De huidige versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met 2025. Zo nodig zal het bestuur van de stichting dit beleidsplan jaarlijks actualiseren.

Gegevens

Stichting Mazars Foundation Nederland
Lange Vijverberg 16
2513 AC Den Haag

KvK: 54825903 Den Haag
RSIN: 851455086
Fiscaal nummer: 851455086