Samenwerkingen

Mazars Foundation is het platform voor maatschappelijke betrokkenheid van Mazars. Als kennisorganisatie vindt Mazars het belangrijk deze kennis in te zetten voor de maatschappij. Mazars Foundation werkt samen met diverse externe stichtingen, welke zich inzetten voor het vergroten van kennis en vaardigheden binnen het financiële gebied, bevordering van toetreding tot de arbeidsmarkt en op het gebied van lezen, rekenen en schrijven.