Mazars Gedragscode

Onze kwaliteitsgerichte cultuur komt tot uiting in onder meer het stelsel van kwaliteitsbeheersing, de middelen die worden uitgetrokken voor vaktechniek, kwaliteit en kwaliteitsbewaking en de 'beleving' en het 'gedrag' van onze medewerkers. Dit is een inspanning van ons allen, ongeacht beroepsgroep of rol / functie.

Richting geven aan onze waarden

Om deze beweging te kunnen blijven maken hebben wij de Mazars Gedragcode opgesteld. De Mazars gedragscode geeft richting aan hoe wij de waarden van Mazars in de praktijk uitdragen. En de keuzes die wij daarbij dagelijks maken en moeten maken. De gedragscode geeft antwoord op de vragen:

  • Wie is Mazars?                      
    > Dit zijn wij
  • Welk gedrag past daarbij?      
    > Dit doen wij

De Mazars Gedragscode geeft invulling aan het realiseren van onze gezamenlijke visie om een succesvolle, duurzame organisatie te zijn die midden in de maatschappij staat en hoge toegevoegde waarde levert aan de samenleving, de ontwikkeling van onze mensen en aan het succes van onze klanten.

Meer informatie?