Transparantieverslag 2014 / 2015

30 november 2015 - Het uitvoeringsbesluit behorende bij de Wta (Bta) stelt dat een accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij een organisatie van openbaar belang binnen 3 maanden na afloop van haar boekjaar een transparantieverslag moet opstellen.

Document

Mazars Transparantieverslag 2014 - 2015.docx.pdf
Mazars Transparantieverslag 2014 - 2015.docx.pdf