Transparantieverslag 2015 / 2016

30 November 2016 - Het uitvoeringsbesluit behorende bij de Wta (Bta) stelt dat een accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij een organisatie van openbaar belang binnen 3 maanden na afloop van haar boekjaar een transparantieverslag moet opstellen. Het verslag is beschikbaar.

Document

 Mazars Transparantieverslag 2015 / 2016
Mazars Transparantieverslag 2015 / 2016