Transparency Report 2013 / 2014

28 November 2014 - Het uitvoeringsbesluit behorende bij de Wta (Bta) stelt dat een accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij een organisatie van openbaar belang binnen 3 maanden na afloop van haar boekjaar een transparantieverslag moet opstellen. Het verslag is beschikbaar.

Document

Mazars Transparantieverslag 2013 / 2014
Mazars Transparantieverslag 2013 / 2014