Webinar 'Dreigingsbeeld digitale footprint: de sleutel tot het bewustzijn van digitale zichtbaarheid'

De coronacrisis onderstreept nog maar eens het vitale belang van internetverbindingen en de daaraan gekoppelde IT-systemen. Nederland werkt massaal thuis en organisaties wenden zich tot de technologie om hen op de been te houden. Adequate beveiliging is dan ook een absolute noodzaak. Bent u zich bewust van de digitale internet footprint die uw woningcorporatie achterlaat?

De afgelopen maanden hebben we cybersecurity-onderzoeken uitgevoerd voor tientallen organisaties in uiteenlopende sectoren, waaronder ook woningcorporaties. Tijdens deze verkennende onderzoeken hebben we voor elke organisatie de op internet publiek beschikbare informatie in kaart gebracht. Deze informatie wordt ook wel aangeduid als ‘open source intelligence’ (OSINT).

Bij de onderzoeken is gekeken naar de kwaliteitsaspecten veiligheid, reputatie, continuïteit en privacybescherming. Wat daarbij vooral opvalt is dat er bij een groot aantal organisaties nog verouderde of niet bekende domeinen online staan. Daarnaast zijn de organisaties kwetsbaar voor e-mail spoofing en/of phishing en blijken ze ook hun privacybescherming niet op orde te hebben.

De risico’s die de onderzoeken blootleggen zijn divers, maar aan de andere kant ook heel eensluidend. Dat baart zorgen. Ze variëren van hacking en malware-aanvallen tot bredere continuïteits- en compliancerisico’s. Met deze benchmark willen we een bijdrage leveren aan een veiligere digitale omgeving en een robuuste online economie.

Tijdens dit webinar nemen we graag de meest relevante uitkomsten van de benchmark voor woningcorporaties met u door en reiken we u handvatten aan voor het grip krijgen en houden op uw digitale zichtbaarheid.

Het webinar wordt aangeboden door het expertisecluster IT Audit & Advisory.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit webinar live te volgen, dan kunnen wij u na afloop een link toesturen waarmee u het webinar op een voor u gewenst moment kunt bekijken.

Spreker