Webinar 'Btw en e-commerce: nieuwe regels vanaf juli 2021, zorg dat uw onderneming tijdig is voorbereid'

Vanaf 1 juli 2021 zal de heffing van btw op e-commerce binnen de Europese Unie (EU) veranderen. Wanneer u (online) goederen verkoopt aan consumenten in de EU, valt uw onderneming naar verwachting binnen het bereik van de nieuwe regels. De nieuwe regels vereisen veranderingen op verschillende gebieden binnen uw onderneming.

De huidige btw-regels voor afstandsverkopen gaan veranderen. Leveringen aan consumenten (B2C) in de EU zijn momenteel belast met btw in het land van ontvangst van de goederen, zodra het omzetdrempelbedrag in dat land is overschreden. De verkoper moet deze btw innen en afdragen aan de lokale belastingautoriteiten. Als gevolg daarvan wordt uw onderneming mogelijk geconfronteerd met een btw-registratie plicht in 27 landen. In veel van deze landen komt daar voor non-EU entiteiten een verplichting tot het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger bij.  

Om deze regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten, wordt vanaf 1 juli 2021 een éénloketsysteem geïmplementeerd voor grensoverschrijdende online consumentenverkopen. Dit systeem heet de One Stop Shop (OSS). Het toepassen van de OSS is niet verplicht. Wel kan een fiscaal vertegenwoordiger verplicht zijn voor non-EU entiteiten om gebruik te kunnen maken van de OSS op grond van lokale wetgeving. Tegelijkertijd wordt de zogeheten drempel voor afstandsverkopen verlaagd waardoor uw onderneming eerder in aanraking komt met deze regelgeving.

Indien de nieuwe regels impact hebben op uw onderneming, is het belangrijk om tijdig te handelen. Mazars organiseert een webinar om u bij te praten over de meest recente ontwikkelingen en u handvatten te bieden om ervoor te zorgen dat uw onderneming en systemen zijn voorbereid op de inwerkingtreding van de nieuwe btw-regels op 1 juli 2021.

Dit webinar is in het Nederlands. You can find the English version of this webinar here.

Sprekers