Terugkijken: webinar | Zekerheid bij clouddiensten

De inzet van cloudtoepassingen kent een breed toepassingsgebied binnen organisaties. Daarbij stellen afnemers van clouddiensten, mede onder druk van toenemende regelgeving en vanuit het perspectief van risicobeheersing, eisen aan de zekerheid van de clouddiensten. Dit brengt uitdagingen mee voor leveranciers van clouddiensten.

Leveranciers van clouddiensten willen een generieke dienst bieden aan diverse afnemers met verschillende compliance eisen. Hierbij worden de afnemers geconfronteerd met aangescherpte regelgeving omtrent gegevens- en privacybescherming waarover zekerheid gevraagd wordt. Ook de klanten van de cloudafnemers eisen deze zekerheden.

Op welke wijze kan er zekerheid verleend worden aan uw klanten als aanbieder van clouddiensten? En ook op een manier waarbij een zo breed mogelijke doelgroep wordt voorzien van de vereiste zekerheden? Hoe gaat u om met AVG-vereisten en ethische vraagstukken rond algoritmen en artificial intelligence?

Graag willen wij u een kijkje in onze keuken geven en vertellen over onze ervaringen met ISAE en SOC audits bij aanbieders van cloudtoepassingen, hoe onze pragmatische aanpak eruit ziet en op welke wijze u ontzorgd kan worden door een ‘single audit – multi purpose’ insteek.

Sprekers