Kennissessie: Financials voor non-financials in de Not-for-Profit sector

Kennis van finance is belangrijk binnen stichtingen en verenigingen en zou niet alleen bij de controller of manager bedrijfsvoering moeten liggen. Het is voor bestuurders en directieleden van belang om voldoende financiële kennis te hebben die nodig is voor uw functie.

Relevante vragen daarbij zijn: ‘Hoe verhouden budgetten, begrotingen, updates, outlooks, jaarrekeningen, jaarverslagen en managementinformatie zich tot elkaar?’ en ‘Wat is financieel écht van belang bij uw organisatie en hoe komt u aan deze informatie?’. De ervaring leert dat het omgaan met Finance veel vraagt voor niet financieel geschoolde bestuurders en directieleden.  

Tijdens de kennissessie 'Financials voor non-financials in de not-for-profit sector' behandelen wij de relevante ontwikkelingen in het landschap van stichtingen en verenigingen. Wij nemen u mee in de hoofdlijnen van finance, wat de belangrijkste elementen zijn voor stichtingen en verenigingen en waar u moet doorvragen. Wij schetsen daarbij eerst stapsgewijs het financiële proces en zullen vervolgens uitleg geven over hoe een jaarrekening gelezen en geïnterpreteerd kan worden. Wij delen hierbij onze praktijkervaringen met u.

Wij bieden u een kennissessie die u voldoende handvatten geeft om een betere gesprekspartner te worden voor uw financieel verantwoordelijke medewerker.

Programma

15.15 uur | Ontvangst 

15.30 uur | Financieel proces

16.30 uur | Pauze

16.45 uur | Attentiepunten jaarrekening

17.45 uur | Gelegenheid tot napraten tijdens de netwerkborrel

Sprekers