Beheersing van cyberrisico’s en privacy

Hoe beheerst u de cyberrisico’s en voldoet u binnen uw organisatie aan de AVG-richtlijnen? Hoe bewaakt u het managementproces en hoe beheerst u dat? Public organisaties zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun digitale zichtbaarheid en de risico’s die dit met zich meebrengt.

OSINT en Privacy Gap Analyse

Om de module zo effectief en relevant mogelijk voor u te maken, voeren wij voorafgaand aan de module een Open Source Intelligence onderzoek (OSINT) en Privacy Gap-analyse uit voor uw organisatie. Met het OSINT-onderzoek brengen we voor uw organisatie de op het internet publiek beschikbare informatie in kaart. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de kwaliteitsaspecten veiligheid, reputatie en privacybescherming. De Privacy Gap-analyse laat zien hoe uw organisatie omgaat met privacybescherming en de beveiliging van persoonsgegevens. Naast een overzicht van algemene risico’s, wordt uiteraard ook stilgestaan bij de goede zaken die u al geregeld heeft en de specifieke risico’s die op uw organisatie van toepassing zijn op basis van de verrichte onderzoeken.

Na afloop van deze module heeft u scherp welke punten al goed geregeld zijn binnen uw organisatie maar ook welke punten verbetering behoeven. Tevens introduceren wij u  een manier waarop u deze risico’s structureel kunt beheersen, maar er ook over kunt rapporteren aan stakeholders, in de vorm van een managementproces. Dit managementproces kunt u integreren in uw eigen Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus om uw cyberrisico’s effectief te beheersen.

Voordelen Public Inhouse training

  • De inhoud en het programma zijn flexibel in te richten op uw organisatie. U kunt meerdere modules kiezen tegen een gereduceerd tarief.
  • De kennis en competenties van uw professionals worden tegelijk op hetzelfde niveau gebracht.
  • Doordat u één pakketprijs betaalt, bespaart u kosten. Hoe meer deelnemers, des te lager de kosten per medewerker.
  • De medewerkers ontvangen, indien gewenst, na afloop van de training een deelnamecertificaat.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Inhouse training voor uw organisatie? Of heeft u maar een beperkt aantal collega’s waarvoor deze module relevant is en neemt u liever deel aan een seminar? Vul dan het contactformulier in met uw wensen en de betreffende specialist neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

* verplichte velden

Uw persoonsgegevens worden door Mazars Nederland, de verwerkingsverantwoordelijke, verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De met een sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht. Als u een verplicht veld leeg laat, kan uw verzoek mogelijk niet verwerkt worden.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw verzoek te kunnen verwerken.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie of wissing van uw gegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Ook hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om aanwijzingen te geven over wat er na uw overlijden met uw gegevens gebeurt. Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie en het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend berust op geautomatiseerde gegevensverwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u in ernstige mate raakt.